Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka triedne knihy pre žiakov I. stupňa - 7 ks s DPH 21.08.2015 ŠEVT a.s. Základná škola Sekule Mgr. Eva Trajlínková zástupca riaditeľa školy
Zmluva dohoda o využívaní telocvične s DPH 28.02.2019 Stanišev Daniel Základná škola Sekule Mgr. Eva Trajlínková zástupca riaditeľa
Objednávka štvorplatňový elektrický sporák s elektrickou rúrou vrátane dopravy 2 514,00 s DPH 18.06.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Smáková Amália vedúca školskej jedálne
Objednávka 19/2012-K oprava chlad. zariadenia - školská jedáleň s DPH 27.03.2012 Stanislav Mráz, oprava chlad. zariadení Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - KAV Hurban - potraviny do ŠJ s DPH 01.02.2011 KAV HURBAN s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Kelta - potraviny - ŠJ s DPH 16/2011-K 01.02.2011 KELTA s.ro. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Pekáreň Kubina - potraviny - ŠJ s DPH 15/2011-K 01.02.2011 Pekáreň Kubina Sekule Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Hercog - potraviny - ŠJ s DPH 18/2011-K 01.02.2011 HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Senická mliekareň - potraviny - ŠJ s DPH 19/2011-K 01.02.2011 Senická mliekareň a.s. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Senická mliekareň - potraviny - ŠJ s DPH 19/2011-K 01.02.2011 Senická mliekareň a.s. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - COOP Jednota - potraviny - ŠJ s DPH 22/2011-K 01.02.2011 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - COOP Jednota - potraviny - ŠJ s DPH 14/2011-K 24.01.2011 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka -- Astera - potraviny - ŠJ s DPH 24/2011-K 07.02.2011 ASTERA s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - NOWACO - potraviny - ŠJ s DPH 24/2011-K 10.03.2011 NOWACO Slovakia s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Kelta - potraviny - ŠJ s DPH 25/2011-K 01.03.2011 KELTA s.ro. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Pekáreň Kubina - potraviny - ŠJ s DPH 26/2011-K 01.03.2011 Pekáreň Kubina Sekule Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Hercog - potraviny - ŠJ s DPH 27/2011-K 02.03.2011 HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Venus - potraviny - ŠJ s DPH 28/2011-K 01.03.2011 Venus s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Senická mliekareň - potraviny - ŠJ s DPH 29/2011-K 01.03.2011 Senická mliekareň a.s. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - MABONEX - potraviny - ŠJ s DPH 17/2011-K 01.02.2011 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
zobrazené záznamy: 1-20/4168