Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka farby - ŠJ s DPH 14.08.2017 Jozef Stupavský - KOKI Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka tonery do kopírky - škola PK s DPH 22.05.2017 PCP elektro s.r.o. Základná škola, Sekule 119 Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka materiál na údržbu - škola s DPH 10.04.2017 HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične - Rusňák M. s DPH 01.04.2013 Rusňák Marek Základná škola Sekule
Objednávka čistiace prostriedky - ŠJ s DPH 05.05.2017 ILLE Papier Service SK s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva dohoda o ukončení využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN s DPH 30.04.2017 ŠK JÁŇAN Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka publikácia Pracovnoprávne vzťahy v školstve s DPH 05.05.2017 Wolters Kluwer s.r.o. Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka kancelárske potreby - škola PK s DPH 11.05.2017 ŠEVT a.s. Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka tonery - ŠJ s DPH 16.05.2017 K H, Predaj a servis kancelárskej techniky, Ivan Kozák Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka kancelárske potreby - škola PK 68,16 s DPH 18.05.2017 PAPERA s.r.o. Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka oprava - výmena čerpadla v umývačke riadu - ŠJ s DPH 18.05.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka objednávka - návrh zmluvy s DPH 10.04.2013 ORANGE Slovensko a. s. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka deratizácia v školskej jedálni s DPH 24.04.2017 DDD KONTAKT Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka soľ do umývačky riadu - ŠJ s DPH 30.05.2017 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva zmluva o pripojení s DPH 03.05.2017 R S Computer s.r.o. Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka čistiace prostriedky - škola PK s DPH 02.06.2017 BAL TIP Slovakia s.r.o. Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka prenájom miestnosti za účelom Dňa učiteľov s DPH 02.04.2013 Škola v prírode Moravský Sv. Ján Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka tlačivá - kancelárske potreby- škola s DPH 28.03.2013 ŠEVT a.s. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka oprava a servis kopírky canon iR2520 s DPH 05.06.2017 Heico s. r. o. Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva príloha č. 2 k zmluve č. ZMLP-2011-11-000005 s DPH 10.02.2017 KOOR s.r.o. Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/4071