Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva dohoda o ukončení využívania TV - BERTA MSJ s DPH 30.04.2018 Adrián Berta Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 05/2020 potravinové faktúry za máj 2020 s DPH 31.05.2020 Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične - Martinkovič J. s DPH 30.04.2013 Martinkovič Jaroslav Základná škola Sekule
Faktúra 739/14 deratizácia v ŠJ dňa 20.11.2014 s DPH 27.11.2014 Demeter Farkaš KONTAKT + Základná škola Sekule, školská jedáleň
Faktúra 06/2020 potravinové faktúry za jún 2020 s DPH 30.06.2020 Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
Objednávka diagnostika siete, výmena prepínača, reinštal. PC s DPH 26.01.2018 BDF, spol. s r. o. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 06/2020 výdavkové faktúry 06/2020 s DPH 30.06.2020 Základná škola Sekule Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
Objednávka oprava popukaných stien s DPH 07.02.2018 ISOMIX s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka lekvár s DPH 21.04.2013 Frape catering s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Zmluva licenčná zmluva s DPH 08.02.2018 VEMA s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 05/2020 vydavkové faktúry za máj 2020 s DPH 31.05.2020 Základná škola Sekule Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
Objednávka servis tlačiarne KYOCERA KM-1500 s DPH 22.04.2013 K H, Predaj a servis kancelárskej techniky, Ivan Kozák Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvicne - Mišovič T. s DPH 31.12.2017 Mišovič Tomáš Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične - Krajčír M. s DPH 22.04.2013 Krajčír Marián Mor. Sv. Ján Základná škola Sekule
Objednávka prepäťová ochrana + konzola + servis IKT 11/2014 s DPH 28.11.2014 PCP elektro s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka 2 notebooky - VP s DPH 13.07.2020 PCP elektro s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
Objednávka č. 10522013 objednávka k Zmluve č. 10522013 na pripojenie do siete s DPH 18.04.2013 R S Computer, s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva č. 10522013 poskytovaní dátových telekomunikačných služieb s DPH 18.04.2013 R S Computer, s.r.o. Základná škola Sekule
Objednávka všeobecný materiál - škola PK s DPH 15.07.2014 Vladimír Folba Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka interaktívne perá 2 ks - SZP + škola PK s DPH 24.01.2018 PCP elektro s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/4185