Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka farby - ŠJ s DPH 14.08.2017 Jozef Stupavský - KOKI Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka čistenie odtokov + vývoz z lapača tukov ŠJ s DPH 18.04.2018 Oliveer Marosi Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka čistiace prostriedky - ŠJ s DPH 06.04.2018 ILLE Papier Service SK s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka servis umývačky v školskej jedálni s DPH 13.04.2018 Anveko s.r.o., Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka toner do kopírky - škola s DPH 04.11.2013 PCP elektro s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka deratiizácia v ŠJ s DPH 05.04.2018 DDD KONTAKT Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka soľ - zmäkčovač vody do ŠJ s DPH 09.04.2018 Anveko s.r.o., Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 03/2018 výdavkové faktúry marec 2018 s DPH 31.03.2018 Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva zmluva o poskytovaní VS s DPH 23.10.2013 ORANGE Slovensko a. s. Základná škola Sekule
Zmluva príloha k zmluve o poskytovaní VS - súhlasy s DPH 23.10.2013 ORANGE Slovensko a. s. Základná škola Sekule
Zmluva č. A7258347 Dodatok k Zmluve o poskytovaní VS s DPH 23.10.2013 ORANGE Slovensko a. s. Základná škola Sekule
Zmluva Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve s DPH 23.10.2013 ORANGE Slovensko a. s. Základná škola Sekule
Faktúra 03/2018 potravinové faktúry marec 2018 s DPH 31.03.2018 Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka materiál na opravu - škola PK s DPH 12.04.2018 HYDROTEAM-BB, spol. s r.o. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva dohoda o využívaní telocvične - Krajčír Marián s DPH 23.10.2013 Krajčír Marián Základná škola Sekule
Zmluva zmluva o poskytovaní služieb - biologické ošetrovanie odpadu - ŠJ s DPH 01.04.2018 OLIVER MAROSI Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične - Zelenková s DPH 29.03.2018 Zelenková Ivana Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe - SOU Holíč s DPH 19.04.2018 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe - SOU Holíč s DPH 11.04.2018 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka tlačiareň - UP SZP s DPH 03.05.2018 PCP elektro s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/4071