Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka urgentná oprava vchodových dverí do budovy ZŠ SEKULE s DPH 08.04.2021 GU Slovensko s.r.o. Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 informácia o zadávaní zákazky 1 200.00 s DPH 01.11.2013 01.11.2013-30.11.2013 01.12.2013-30.01.2014 01.11.2013
Objednávka hubky nano - škola PK 27,00 s DPH 05.11.2020 info@nanoprom.sk Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
Objednávka dvojdielne poukazy v množstve 2000 ks - ŠJ s DPH 24.10.2016 Slovenská pošta a. s. Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka výmena žalúzií a oprava žalúzií 3 000,00 s DPH 24.03.2021 Okná, dvere, žalúzie Záhorie s.r.o. Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 profil VO s DPH 01.07.2019
Faktúra 10/2019 potravinové faktúry za október 2019 s DPH 31.10.2019 Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
Objednávka projektor, počítač + vzdelávacie balíky 2 ks - ŠK 2.989.00 s DPH 04.11.2019 UNIKOR trade s.r.o. 2121008076 Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka školy
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Chovanec J. 7.00/hodina s DPH 27.01.2011 Základná škola Sekule Chovanec Juraj Mor. Sv. Ján
Zmluva Dohoda o ukončení nájmu telocvične - Chovanec J. s DPH 01.03.2011 Základná škola Sekule Chovanec Juraj Mor. Sv. Ján
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične s DPH 30.06.2012 Základná škola Sekule DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične - DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci 0,00 s DPH 21.10.2011 Základná škola Sekule DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci
Zmluva Dohoda o ukončení nájmu telocvične - DHZ Mor. Sv. Ján - Rusňák Ján s DPH 03.04.2011 Základná škola Sekule DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične ZŠ -DHZ Mor. Sv.Ján 7.00/hodina s DPH 27.01.2011 Základná škola Sekule DHZ Mor. Sv. Ján - žiaci
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične - DHZ Sekule - hasiči 5.00/hodina s DPH 25.10.2011 Základná škola Sekule DHZ Sekule - hasiči
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične - DHZ Sekule - hasiči - žiaci 0,00 s DPH 15.10.2011 Základná škola Sekule DHZ Sekule - hasiči
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične s DPH 02.04.2012 Základná škola Sekule DHZ Sekule - muži
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične - žiaci s DPH 30.06.2012 Základná škola Sekule DHZ Sekule - žiaci
Zmluva Dohoda o ukončení nájmu telocvične - Hajdin M. s DPH 01.02.2011 Základná škola Sekule Hajdin Matej Mor. Sv. Ján
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Hajdin M. 7.00/hodina s DPH 27.01.2011 Základná škola Sekule Hajdin Matej Mor. Sv. Ján
zobrazené záznamy: 1-20/4052