Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 502/11 Čo má vedieť mzdová účtovníčka - škola 48,00 s DPH 13.01.2011 AJFA+AVIS s.r.o. Základná škola Sekule
Objednávka DHM, OTE - ŠJ s DPH 29.07.2016 RM Gastro - JAZ s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka čistiace prostriedky + ostatný tovar - škola PK s DPH 15.06.2016 BAL TIP Slovakia s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka DHM, OTE + čistiace prostriedky - ŠJ s DPH 15.06.2016 RM Gastro - JAZ s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične ZŠ - Kompas A. s DPH 30.06.2016 Kompas Anton Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka uhlová brúska, kliešte segerové + poistný krúžok s DPH 22.06.2016 AB BANY s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva dohoda o ukončení využívania TV - DHZ Sekule s DPH 30.04.2016 DHZ Sekule Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka čistiace prostriedky - ŠJ s DPH 20.06.2016 BAL TIP Slovakia s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva dohoda o ukončení telocvične - Kvietok A. Sekule s DPH 30.06.2016 Kvietok Anton Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka tonery - školská jedáleň s DPH 01.07.2016 Eduard Rehák - ADIS Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva darovacia zmluva s DPH 30.06.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Faktúra 06/2016 výdavkové faktúry 06/2016 s DPH 30.06.2016 Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Faktúra 06/2016 potravinové faktúry 06/2016 s DPH 30.06.2016 Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy 30.06.2016
Objednávka montáž lapača tukov v ŠJ s DPH 04.07.2016 OLIVER MAROSI Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka učebné pomôcky VP s DPH 28.07.2016 Sport Lovers s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka reklamácia s DPH 29.07.2016 RM Gastro - JAZ s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka OTE - školská jedáleň s DPH 15.06.2016 Domáce potreby u Katky, s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka učebné pomôcky VP s DPH 19.07.2016 ŠPORTCENTRUM SENICA s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva č. R_79/2016 zmluva o dielo s DPH 09.08.2016 IVES Košice Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa II.Q.2016 súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2.962.80 s DPH 10.07.2016 Základná škola Sekule
zobrazené záznamy: 1-20/4328