Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 502/11 Čo má vedieť mzdová účtovníčka - škola 48,00 s DPH 13.01.2011 AJFA+AVIS s.r.o. Základná škola Sekule 03.02.2012
Faktúra 2219/13 potravinová faktúra 219,16 s DPH 01.10.2013 HURBAN trade s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule 01.10.2013
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične - Martinkovič J. s DPH 02.10.2013 Martinkovič Jaroslav Základná škola Sekule 02.10.2013
Faktúra 678/13 školenie účtovníkov 28,00 s DPH 30.09.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Základná škola Sekule 30.09.2013
Faktúra 739/14 deratizácia v ŠJ dňa 20.11.2014 s DPH 27.11.2014 Demeter Farkaš KONTAKT + Základná škola Sekule, školská jedáleň 27.11.2014
Faktúra 680/13 výkon technika BOZP a PO za III. Q. 2013 - škola 84,00 s DPH 02.10.2013 Jozef Vadovič - VADAS Základná škola Sekule 02.10.2013
Faktúra 679/13 tlačiarenské služby + manipulačný poplatok - ŠJ 32,87 s DPH 01.10.2013 Slovenská pošta a. s. Základná škola Sekule 01.10.2013
Faktúra 679/13 tlačiarenské služby + manipulačný poplatok - ŠJ 32,87 s DPH 01.10.2013 Slovenská pošta a. s. Základná škola Sekule 01.10.2013
Faktúra 2220/13 potravinová faktúra 33,41 s DPH 01.10.2013 HURBAN trade s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule 01.10.2013
Faktúra 2218/13 potravinová faktúra 128,81 s DPH 30.09.2013 HURBAN trade s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule 30.09.2013
Faktúra 2221/13 chlieb, pečivo - potravinová faktúra 57,88 s DPH 01.10.2013 Pekáreň Kubina Sekule Základná škola, školská jedáleň Sekule 01.10.2013
Faktúra 2222/13 mrazené výrobky - potravinová faktúra 71,28 s DPH 01.10.2013 KOSMOS s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule 01.10.2013
Faktúra 2223/13 mliečne výrobky - potravinová faktúra 45,83 s DPH 02.10.2013 Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD Základná škola, školská jedáleň Sekule 02.10.2013
Faktúra 2224/13 mliečne výrobky - potravinová faktúra 200,89 s DPH 02.10.2013 Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD Základná škola, školská jedáleň Sekule 02.10.2013
Faktúra 681/13 internet za 10/2013 - škola I. stupeň 15,00 s DPH 03.10.2013 R S Computer, s.r.o. Základná škola Sekule 03.10.2013
Faktúra 2225/13 zelenina a ovocie - potravinová faktúra 789,81 s DPH 03.10.2013 HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina Základná škola, školská jedáleň Sekule 03.10.2013
Faktúra 2217/13 mliečne výrobky - potravinová faktúra 15,37 s DPH 30.09.2013 Ing. Lacko Karol NOBA-MERK FOOD Základná škola, školská jedáleň Sekule 30.09.2013
Faktúra 2216/13 potravinová faktúra 104,74 s DPH 26.09.2013 HURBAN trade s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule 26.09.2013
Faktúra 2226/13 mrazené výrobky - potravinová faktúra 102,77 s DPH 03.10.2013 CITYFOOD s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule 03.10.2013
Faktúra 2211/13 mrazené výrobky - potravinová faktúra 174,24 s DPH 20.09.2013 KOSMOS s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule 20.09.2013
zobrazené záznamy: 1-20/4506