Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na predloženie cenovej ponuky 8 000.00 s DPH 21.01.2022 31.01.2022 30.05.2022 21.01.2022 Základná škola Sekule
Faktúra 07/2017 potravinové faktúry s DPH 31.07.2017 Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 04/2017 potravinové faktúry s DPH 30.04.2017 Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 1.Q.2017 súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s DPH 10.04.2017 Základná škola Sekule
VO: Súhrnná správa III.Q.2020 súhrnná správa o zákazkách s nizkou hodnotou 4 203,54 s DPH 05.10.2020 Základná škola Sekule
Faktúra 05/2017 vydavkové faktúry s DPH 31.05.2017 Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 05/2017 potravinové faktúry s DPH 31.05.2017 Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 2.Q.2017 súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1 994,80 s DPH 10.07.2017 Základná škola Sekule
VO: Súhrnná správa I. Q. 2012 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s DPH 20.05.2012 Základná škola Sekule
VO: Súhrnná správa IV. Q. 2011 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s DPH 20.01.2012 Základná škola Sekule
VO: Súhrnná správa III. Q. 2011 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s DPH 25.10.2011 Základná škola Sekule
Faktúra 06/2017 výdavkové faktúry s DPH 30.06.2017 Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 06/2017 potravinové faktúry s DPH 30.06.2017 Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 07/2017 výdavkové faktúry s DPH 31.07.2017 Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 08/2020 potravinové faktúry za 08/2020 s DPH 31.08.2020 Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
Faktúra 08/2020 výdavkové faktúry 08/2020 s DPH 31.08.2020 Základná škola Sekule Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
Faktúra 07/2020 potravinové faktúry za júl 2020 s DPH 31.07.2020 Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
Faktúra 03/2017 potravinové faktúry s DPH 31.03.2017 Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 07/2020 vydavkové faktúry za júl 2020 s DPH 31.07.2020 Základná škola Sekule Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
VO: Súhrnná správa 3.Q.2017 súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s DPH 05.10.2017 Základná škola Sekule
zobrazené záznamy: 1-20/4071