Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 0664/2011 Darovacia zmluva č. 0664/2011 Štátny ped. ústav BA 1 959.93 s DPH 26.09.2011 Štátny pedagogický ústav Základná škola Sekule
Zmluva hnuteľné veci - technika a softvér 2 176.03 s DPH 28.08.2013 Štátny pedagogický ústav Základná škola Sekule
Objednávka pracovná obuv 4 ks, zástera 4 ks - školská jedáleň s DPH 10.09.2014 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Markuška Miloslav riaditeľ školy
Faktúra 2112/13 potravinová faktúra 52,20 s DPH 19.04.2013 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola, školská jedáleň Sekule
Zmluva 10/2022 rámcová zmluva - ŠJ s DPH 05.05.2022 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka školy
Faktúra 2002/13 nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra 76,95 s DPH 11.01.2013 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola, školská jedáleň Sekule
Faktúra 2200/13 nápoje 72,00 s DPH 09.09.2013 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola, školská jedáleň Sekule
Faktúra 2139/14 potravinová faktúra 81,00 s DPH 23.05.2014 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola, školská jedáleň Sekule
Objednávka 5/2013-K tovar podľa vlastného výberu do ŠJ s DPH 10.01.2013 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Faktúra 2008/14 nápoje a cukrovinky - potravinová faktúra 97,15 s DPH 15.01.2014 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola, školská jedáleň Sekule
Faktúra 2176/14 potravinová faktúra 34,10 s DPH 26.06.2014 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola, školská jedáleň Sekule
Objednávka 20/2013 tyčinka musli s DPH 17.04.2013 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Faktúra 2040/14 potravinová faktúra 71,55 s DPH 17.02.2014 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola, školská jedáleň Sekule
Faktúra 2074/12 nápoje a cukrovinky - školská jedáleň 73,60 s DPH 02.04.2012 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola, školská jedáleň Sekule
Faktúra 686/14 pracovná obuv 4 ks, zástera 4 ks - školská jedáleň 195,00 s DPH 10.09.2014 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola Sekule, školská jedáleň
Objednávka kuchynské riady - OTE -ŠJ s DPH 27.06.2019 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 718/14 pracovná obuv - školská jedáleň 39,00 s DPH 21.10.2014 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola Sekule, školská jedáleň
Objednávka sieťové čiapky - ŠJ s DPH 09.10.2018 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka pracovná obuv - školská jedáleň s DPH 20.10.2014 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka 18/2012-K sirupy - nápoje s DPH 27.03.2012 Štefan Vacula SLOVEX Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
zobrazené záznamy: 1-20/4168