Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične - Štoro M. 7.00/hodina s DPH 13.01.2012 Základná škola Sekule Štoro Miroslav Mor. Sv. Ján
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične - Štoro M. s DPH 17.02.2012 Základná škola Sekule Štoro Miroslav Mor. Sv. Ján
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične s DPH 08.03.2012 Základná škola Sekule Štoro Miroslav Mor. Sv. Ján
Zmluva Dohoda o ukončení nájmu telocvične - Štipalová B. s DPH 01.03.2011 Základná škola Sekule Štipalová Blanka Mor. Sv. Ján
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - Štipalová B. 7.00/hodina s DPH 27.01.2011 Základná škola Sekule Štipalová Blanka Mor. Sv. Ján
Zmluva Dohoda o nájme - bufet Ševčík A. 3.32/deň s DPH 17.10.2011 Základná škola Sekule Ševčík A. Sekule
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - ŠZŠ Š. Stráže 88.50/mesačne s DPH 28.06.2011 Základná škola Sekule ŠZŠ Š. Stráže
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 88.50/mesačne s DPH 25.01.2011 Základná škola Sekule ŠZŠ Š. Stráže
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - muži 5.00/hodina s DPH 14.10.2011 Základná škola Sekule ŠK JAŇAN Mor. Sv. Ján - muži
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične - žiaci s DPH 30.06.2012 Základná škola Sekule ŠK JAŇAN Mor. Sv. Ján
Zmluva dohoda o ukončení využívania telocvične - muži s DPH 30.04.2012 Základná škola Sekule ŠK JAŇAN Mor. Sv. Ján
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične ZŠ - ŠK JÁŇAN 5.00/hodina s DPH 25.01.2011 Základná škola Sekule ŠK JAŇAN Mor. Sv. Ján
Zmluva Dohoda o využívaní telocvične - ŠK JÁŇAN - žiaci 0,00 s DPH 16.10.2011 Základná škola Sekule ŠK JAŇAN Mor. Sv. Ján
Objednávka súrna oprava poruchy vody v ZŠ dňa 07.09.2016 s DPH 07.09.2016 Michal Maderič Základnái škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Faktúra 737/13 ostatný vš. materiál - školský klub 71,02 s DPH 16.12.2013 Miholek Jozef Základná škola, školský klub Sekule
Faktúra 726/13 nábytok do školského klubu 1042.-- s DPH 06.12.2013 Milan Štepanovský - MADEA Základná škola, školský klub Sekule
Faktúra 706/12 televízor SAMSUNG - školský klub 399,00 s DPH 16.11.2012 PCP elektro s.r.o. Základná škola, školský klub Sekule
Objednávka kancelársky tovar - školský klub s DPH 03.05.2013 Veľkoobchod s papierom Základná škola, školský klub Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka televízor SAMSUNG - školský klub 399,00 s DPH 14.11.2012 PCP elektro s.r.o. Základná škola, školský klub Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka nábytok do školského klubu 1 041,98 s DPH 04.12.2013 Milan Štepanovský - MADEA Základná škola, školský klub Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/4071