Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 zápisnica z obstarávania zákazky činnosti spojené s riadením a udržiavaním kotolne 10 848,00 bez DPH 01.06.2021 31.05.2021 01.09.2021-31.08.2023 01.06.2021 KOOR s.r.o. Základná škola Sekule
Zmluva Príloha č. 2 k zmluve č. ZMLP-2011-11-000005 Príloha č. 2 - dodatok o preddavkových platbách pre rok 2014 33 812,52 s DPH 13.01.2014 KOOR s.r.o. Základná škola Sekule
Zmluva Príloha č. 2 k zmluve č. ZMLP-2011-11-000005 dohoda o preddavkových platbách za rok 2013 2 817,71 s DPH 10.01.2013 KOOR s.r.o. Základná škola Sekule
Zmluva Príloha č. 2 k zmluve ZMLP-2011-11-000005 Dohoda o preddavkových platbách 32 390,00 s DPH 29.02.2012 KOOR s.r.o. Základná škola Sekule
Zmluva 23 4 1025 - dodatok č. 3 poistenie notebookov - škola 23,43 s DPH 02.04.2012 UNION poisťovňa a.s. Základná škola Sekule
Zmluva 2015 MPC AMG BA TT 475 zmluva o dodávke did. pomôcok MPC 2 077,68 s DPH 29.05.2015 Metodicko - pedagogické centrum Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva 2015 MPC AMG BA TT 475 zmluva o dodávke did. pomôcok MPC s DPH 29.05.2015 Metodicko - pedagogické centrum Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva ZMLP-2011-21-000005 Zmluva o dielo na vyb. a riad. techn. na dodávku tepla KOOR Bratislava s DPH 23.06.2011 KOOR s.r.o. Základná škola Sekule
Zmluva ZMLP-2011-11-000005 Zmluva o dodávke a odbere tepla - KOOR Bratislava s DPH 23.06.2011 KOOR s.r.o. Základná škola Sekule
Zmluva 5100037333 R17 2014 zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 24.06.2013 ZSE energia a.s. Základná škola Sekule
Zmluva č. ZO/2018A10348-1 zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 05.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva č. 4/NP/52/2015 bezplatný prevod majetku štátu s DPH 27.11.2015 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva č. 37/OŠTK/2015 zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 200,00 s DPH 17.06.2015 Trnavský samosprávny kraj Základná škola Sekule
Zmluva 2017/06/03 EZS zmluva o dielo a o poskytovaní technickej služby 199,80 s DPH 03.07.2017 BDF, spol. s r. o. Základná škola Sekule Mgr,. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k dodatku k Zmluve o poskytovaní VS s DPH 10.04.2013 ORANGE Slovensko a. s. Základná škola Sekule
Zmluva č. R_79/2016 zmluva o dielo s DPH 09.08.2016 IVES Košice Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 2 biologicky rozložiteľný kuch. odpad s DPH 04.01.2016 Waste for taste s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva Z201517535_Z učebnice anglického jazyka 1 100,00 s DPH 30.07.2015 Ing. Ján Strapec Oxico Základná škola Sekule
VO: Súhrnná správa III. Q. 2011 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s DPH 25.10.2011 Základná škola Sekule
Zmluva CON001219574 internetové knihy - rubrika Základné školy 106,80 s DPH 02.10.2013 MEDIATEL spol. s r. o. Základná škola Sekule
zobrazené záznamy: 1-20/4168