Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka žľab oblý v počte 7 ks s DPH 18.03.2022 Ľuboš Šaray Základná škola Sekule Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka školy
Objednávka žinienky - vzdelávacie poukazy 190,00 s DPH 25.02.2020 fitplanet.sk Základná škola Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka
Objednávka žinienka - VP 90,00 s DPH 21.08.2017 STEMI Slovakia s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Faktúra 518/14 žiarovky do dataprojektoru Benq 515 - 3 ks 417,00 s DPH 05.02.2014 PCP elektro s.r.o. Základná škola Sekule
Objednávka žiarovky do dataprojektorov - škola PK s DPH 16.04.2019 Projektory - lampy Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka žiarovka s modulom MP515 s DPH 18.05.2016 PCP elektro s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka žiarovka na dataprojektor EPSON LCD Projektor, model: H295B s DPH 02.05.2014 PCP elektro s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka žiarovka do dataprojektoru Benq MP515 212,11 s DPH 20.09.2021 projektory-lampy.sk Základná škola Sekule Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka školy
Objednávka žiarovka do dataprojektoru Benq MP515 187,54 s DPH 22.09.2021 projektory-lampy.sk Základná škola Sekule Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka školy
Objednávka žiarovka do dataprojektoru - škola PK s DPH 24.04.2015 PCP elektro s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka žiarovka dataprojektor Benq MP515 - škola PK s DPH 12.09.2016 PCP elektro s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva žiadosť o zmeny zmluvy PRIMABANKA prístup na účet s DPH 07.12.2017 Prima banka Slovensko a. s. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva žiadosť o zmeny zmluvy PRIMABANKA na výd. účet s DPH 07.12.2017 Prima banka Slovensko a. s. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva žiadosť o zmeny - výpoveď zmluvy o poskytovaní SEB s DPH 10.01.2018 Prima banka Slovensko a. s. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Zmluva žiadosť o prenos čísla v mob. ver. sieti s DPH 08.12.2017 Slovak Telecom a. s. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka žiacka knižka pre základné školy 50 ks s DPH 24.08.2015 ŠEVT a.s. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka žalúzie s montážou ŠK s DPH 03.12.2018 Ondrej Okasa - Žalúzie Záhorie Základná škola Sekule, školský klub Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka žalúzie do učebne chémie ZŠ SEKULE s DPH 30.04.2019 Okno - MP s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka žalúzie do učebne chémie ZŠ SEKULE s DPH 30.04.2019 Okno - MP s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Martin Opálený riaditeľ školy
Objednávka štvorplatňový elektrický sporák s elektrickou rúrou vrátane dopravy 2 514,00 s DPH 18.06.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Smáková Amália vedúca školskej jedálne
zobrazené záznamy: 1-20/4168