Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2149/14 zelenina a ovocie - potravinová faktúra 237,13 s DPH 03.06.2014 HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina Základná škola, školská jedáleň Sekule
Objednávka čistiace prostriedky pre upratovačky s DPH 16.02.2016 BAL TIP Slovakia s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva zmluva o poskytovaní VS - balík služieb s DPH 03.02.2016 Slovak Telecom a. s. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka mzdový program VEMA 286,80 s DPH 29.01.2016 VEMA s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka lopty treningové - VP s DPH 02.02.2016 FUNSTAR s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva zmluva o poskytovaní VS - služba mobilný internet s DPH 08.02.2016 Slovak Telecom a. s. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva Dodatok k zmluve s DPH 08.02.2016 Slovak Telecom a. s. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva zmluva o poskytovaní VS s DPH 04.02.2016 Slovak Telecom a. s. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva Dodatok k zmluve s DPH 04.02.2016 Slovak Telecom a. s. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva dodatok k zmluve 2 s DPH 04.02.2016 Slovak Telecom a. s. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka pomôcky na hodiny TV pre žiakov ZŠ Sekule - VP 340,00 s DPH 08.02.2016 Športcentrum Senica Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva zmluva o obstaraní zájazdu 3 892,00 s DPH 30.11.2015 CK AZAD s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 2 800,00 s DPH 30.11.2015 02.11.2015-30.11.2015 06.06.2016-10.06.2016 30.11.2015 Základná škola Sekule
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na predloženie cenovej ponuky Škola v prírode v termíne od 06.06.2016-10.06.2016 pre 28 žiakov 2 800,00 s DPH 02.11.2015 02.11.2015-30.11.2015 06.06.2016-10.06.2016 02.11.2015 Základná škola Sekule
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 informácia o zadávaní zákazky 2 800,00 s DPH 02.11.2015 02.11.2015-30.11.2015 06.06.2016-10.06.2016 02.11.2015 Základná škola Sekule
Zmluva 7/2016 rámcová zmluva s DPH 15.02.2016 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Zmluva zmluva o poskytovaní VS - balík služieb s DPH 03.02.2016 Slovak Telecom a. s. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka učebné pomôcky na floorbalový krúžok - VP 201,60 s DPH 12.02.2016 Ing. Tibor Nešťák - TIME Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka čistiace prostriedky - ŠJ s DPH 12.02.2016 ILLE Papier Service SK s.r.o. Základná škola Sekule, školská jedáleň Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
Objednávka pečiatka finančnej kontroly s DPH 12.02.2016 AUREUS SERVICES s.r.o. Základná škola Sekule Mgr. Miloslav Markuška riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/4168