Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka potraviny s DPH 9/2012-K 12.01.2012 Frape catering s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Kelta - potraviny - ŠJ s DPH 9/2011-K 27.01.2011 KELTA s.ro. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Hercog - potraviny - ŠJ s DPH 9/2011-K 27.01.2011 HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka potraviny s DPH 8/2012-K 09.01.2012 HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Senická mliekareň - potraviny - ŠJ s DPH 8/2011-K 25.01.2011 Senická mliekareň a.s. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka potraviny s DPH 7/2012-K 09.02.2012 HISPA SK s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka potraviny s DPH 6/2012-K 09.02.2012 Pekáreň Kubina Sekule Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka potraviny s DPH 5/2012-K 09.01.2012 HURBAN trade s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Kelta - potraviny - ŠJ s DPH 45/2011-K 11.04.2011 KELTA s.ro. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka -- Astera - potraviny - ŠJ s DPH 45/2011-K 27.04.2011 ASTERA s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Venus - potraviny - ŠJ s DPH 43/2011-K 08.04.2011 Venus s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - MABONEX - potraviny - ŠJ s DPH 42/2011-K 07.04.2011 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Hydinár Gbely - ŠJ s DPH 41/2011-K 05.04.2011 HYDINÁR a. s. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Kelta - potraviny - ŠJ s DPH 40/2011-K 04.04.2011 KELTA s.ro. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Hercog - potraviny - ŠJ s DPH 40/2011-K 04.04.2011 HERCOG Pavol, Ovocie a zelenina Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka potraviny s DPH 4/2012-K 09.01.2012 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Pekáreň Kubina - potraviny - ŠJ s DPH 4/2011-K 12.01.2011 Pekáreň Kubina Sekule Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - KAV Hurban - potraviny do ŠJ s DPH 39/2011-K 01.04.2011 KAV HURBAN s.r.o. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Senická mliekareň - potraviny - ŠJ s DPH 38/2011-K 01.04.2011 Senická mliekareň a.s. Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
Objednávka Objednávka - Pekáreň Kubina - potraviny - ŠJ s DPH 37/2011-K 01.04.2011 Pekáreň Kubina Sekule Základná škola, školská jedáleň Sekule Amália Smáková vedúca ŠJ
zobrazené záznamy: 1-20/4168