Novinky

 • Projekt Olympijský odznak všestrannosti 2021/2022

  V tomto roku sa naša škola zapojila do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) Ide o športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike, ktorý je  realizovaný na školách, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je to celoročný dobrovoľný projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka aj na hodinách telesnej výchovy.

  Hlavným cieľom projektu je všestranný rozvoj pohybových schopností žiakov na školách. Či už sú to deti, ktoré pravidelne športujú, alebo deti, ktoré nešportujú vo voľnom čase vôbec. Vďaka projektu bude možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

  Projekt  je určený pre 11 a 12-ročné deti (6.ročník a príslušné ročníky na 8-ročných gymnáziách). Súťaže sú rozdelené do dvoch častí- jednotlivci i družstvá. V súťaži jednotlivcov deti po absolvovaní všetkých disciplín (skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, člnkový beh, vytrvalostný člnkový beh, výdrž v zhybe a ľah-sed) obdržia certifikát s bronzový, strieborným alebo zlatým odznakom. Súťaž družstiev má okresné, krajské a celoslovenské postupové kolá. Do celoslovenského finále postupuje najlepšie družstvo z každého kraja, no taktiež tam  budú pozvaní aj 30 najlepší žiaci s najvyššími nameranými bodovými hodnotami v informačnom systéme OLOV (15 dievčat, 15 chlapcov) zo všetkých zúčastnených škôl.

  Ambasádormi  tohto projektu sú naši najlepší olympionici Anastázia Kuzminová a Michal Martikán.

   

 • Program "Tréneri v škole" od septembra v našej škole

  Program “Tréneri v škole”,  ktorý je podporený Úradom vlády SR, bude od septembra pôsobiť na cca 110 školách, čo zastreší okolo 13 750 žiakov po celom Slovensku. Do programu sa zapojila aj naša škola. Program “Tréneri v škole” je určený pre 1.stupeň a deti sa budú môcť zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi športov. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí.

   

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria