Novinky

Štvrtok 23. 9. 2021

    Organizácia vyučovania   

       0. hodina    7,00 - 7,45

       1. hodina    8.00 - 8.45

       2. hodina    8.55 - 9.40

       3. hodina  10.00 - 10.45

       4. hodina  10.55 - 11.40

       5. hodina  11.50 - 12.35

       6. hodina  12.45 - 13.30

       7. hodina   14,00 - 14,45

Termíny prázdnin v školskom roku 2021/2022

Jesenné: 28.10. 2021 - 29.10. 2021

Vianočné: 23.12. 2021 - 07. 01. 2022

Polročné: 04. 02. 2022

Jarné: 28. 02. 2022 - 04. 03. 2022

Veľkonočné: 14. 04. 2022 - 19. 04. 2022

Letné: 01. 07. 2022 - 31. 08. 2022

   NÁSTUP DO ŠKOLY

   • Program “Tréneri v škole”, ktorý je podporený Úradom vlády SR, bude od septembra pôsobiť na cca 110 školách, čo zastreší okolo 13 750 žiakov po celom Slovensku. Do programu sa zapojila aj naša škola. Program “Tréneri v škole” je určený pre 1.stupeň a deti sa budú môcť zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi športov. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí.

   • Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu rekonštrukcie cesty, nie je možné okolo školy parkovať.

   Kontakt

   • Základná škola Sekule
    4.apríla 119

   • Kancelária: 034/7770 232
    0917 324 010
    Riaditeľka: 0911 423 456
    Zástupkyňa: 034/7782 069
    0911 756 456
    Jedáleň: 034/7770 079
    0917 893 169
    Školský klub detí: 0918 957 293
    Vrátnica: 0910 412 197

   Fotogaléria