Novinky

 • Združenie rodičov pri ZŠ Sekule – Moravský Svätý Ján má hlavný cieľ spolupracovať s vedením školy v prospech našich žiakov. Mnohí si stále kladú otázku načo vlastne existuje združenie rodičov (ZR), k čomu je to dobré a prečo každý rok vyberajú peniaze za žiaka.

  Je to prosté, nakoľko v dnešnej dobe je financovanie školstva podhodnotené je potrebné mať organizáciu ako je ZR. ZR v rámci svojich právomocí, štatútu a finančných možností pomáha škole s napĺňaním a skvalitneným výchovno-vzdelávacieho procesu. Hlavná pomoc v škole z príspevkov ZR ako i z príspevkov 2% daní je v materiálnom zabezpečení vyučovania. ZR na základe požiadavky vedenia školy už viac rokov vymieňa lavice a stoličky v triedach školy. Ešte nám zostáva kompletne vymeniť lavice a stoličky v troch triedach, čo by sme i s Vašou pomocou chceli realizovať do konca školského roka 2019-2020.

 • Výbor združenia rodičov pri ZŠ Sekule a riaditeľstvo Základnej školy Sekule ďakuje rodičom a všetkým

  zúčastneným, ktorí dňa 6.10.2018 pomohli pri úprave okolia školy a pri realizácii doskočiska na skok do diaľky

  a priestoru na vrh guľou.

  Zároveň ďakuje všetkým mamičkám za prípravu bohatého a chutného občerstvenia!

  Sponzori:

  • OÚ Sekule,
  • firma INAT, Mor. Sv. Ján,
  • firma Ekomont, Mor.Sv. Ján,
  • p. Pavlovič Augustín, Sekule
  • p. Faltýnek Augustín, Sekule
  • Mgr. Gašpá
 • Pozícia:

  Učiteľ, učiteľka SJL, DEJ, OBN

  Úväzok:100%

  Dátum nástupu: 1.9.2019

  Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Kontakt

 • Základná škola Sekule
  Sekule 119, 908 80
 • 034/7770080, 0911 423 456 - riaditeľ školy
  034/7782069 - zástupkyňa riaditeľa školy
  034/7770232,0917324010 - kancelária ekonomických pracovníčok
  034/7770079 - vedúca školskej jedálne
  0918 957 293 - vedúca školského klubu

Fotogaléria