Novinky

Streda 29. 6. 2022

    Organizácia vyučovania   

       0. hodina    7,00 - 7,45

       1. hodina    8.00 - 8.45

       2. hodina    8.55 - 9.40

       3. hodina  10.00 - 10.45

       4. hodina  10.55 - 11.40

       5. hodina  11.50 - 12.35

       6. hodina  12.45 - 13.30

       7. hodina   14,00 - 14,45

Termíny prázdnin v školskom roku 2021/2022

Jesenné: 28.10. 2021 - 29.10. 2021

Vianočné: 23.12. 2021 - 07. 01. 2022

Polročné: 04. 02. 2022

Jarné: 28. 02. 2022 - 04. 03. 2022

Veľkonočné: 14. 04. 2022 - 19. 04. 2022

Letné: 01. 07. 2022 - 31. 08. 2022

   Vážení rodičia, milí žiaci!

   Riaditeľstvo ZŠ Sekule Vás všetkých srdečne pozýva na slávnostné ukončenie školského roka 2021 - 2022, ktoré bude 30. júna 2022, t.j. vo štvrtok, o 8,30 hod. v areáli školy.

   Žiaci I. stupňa sa rozlúčia krátkym kultúrnym programom.

   • V tomto roku sa naša škola zapojila do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) Ide o športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike, ktorý je realizovaný na školách, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je to celoročný dobrovoľný projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka aj na hodinách telesnej výchovy.

    Hlavným cieľom projektu je všestranný rozvoj pohybových schopností žiakov na školách. Či už sú to deti, ktoré pravidelne športujú, alebo deti, ktoré nešportujú vo voľnom čase vôbec. Vďaka projektu bude možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

   • Program “Tréneri v škole”, ktorý je podporený Úradom vlády SR, bude od septembra pôsobiť na cca 110 školách, čo zastreší okolo 13 750 žiakov po celom Slovensku. Do programu sa zapojila aj naša škola. Program “Tréneri v škole” je určený pre 1.stupeň a deti sa budú môcť zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi športov. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí.

   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vezieme prax do škôl.

    Príprava deviatakov na budúce povolanie

   Kontakt

   • Základná škola
    908 80 Sekule 119

   • Kancelária: 034/7770 232,
    0917 324 010
    Riaditeľka: 0911 423 456
    Zástupkyňa: 034/7782 069,
    0911 756 456

   Fotogaléria