Novinky

Školský rok 2022/2023

Aktuality

 

23.11.2022 sa konalo Okresné kolo v streetbasketbale žiakov v Senici.
Naši chlapci ukázali skvelé výkony, bojovnosť a kolektívnosť. Napriek tesným výsledkom sme nepostúpili do krajského kola. V skupine sme mali družstvá z I. ZŠ Senice, II. ZŠ Senice a III. ZŠ Senice a obsadili sme nepostupové 3. miesto vďaka víťazstvu 8-0 nad I. ZŠ Senicou.
Našu školu reprezentovali Patrik Kánský, Marek Smolinský, Miroslav Brňo, Viktor Režný a Martin Doboš. Chlapcom ďakujeme za pekné výkony, snahu a vzornú reprezentáciu našej školy.

                                                                                                                       Mgr. Hladíková Monika.

Elektrotechnika je „in“

Aj v našom okolí sa nachádzajú školy, ktoré ponúkajú zaujímavé možnosti štúdia na SŠ. Jednou z nich je aj SOŠ elektrotechnická Gbely. Škola ponúka odbory, ktoré sú na trhu práce veľmi žiadané. Dňa 25.11.2022 si pre našich žiakov zástupcovia školy urobili peknú prezentáciu. Ďakujeme za návštevu u nás!

                                                                                                                          Mgr. S. Benkovičová

Projekt Krókus/Šafran

Trieda 8.A sa zapojila do projektu Krókus/Šafran. Je top vzdelávací projekt, ktorý realizuje Múzeum židovskej kultúry v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu.

Hlavným cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe rasovej či náboženskej príslušnosti.

Žiaci obdržali cibule žltých krókusov, ktoré zasadili do veľkých kvetináčov. Tie by mali zakvitnúť približne v období Medzinárodného dňa obetí holokaustu (27. január). Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené počas obdobia nacistických perzekúcií nosiť.

                                                                                                                                    Mgr. Zuzana Krajčírová

sutaz - Hodina s Ekostopou17.10. – 21.10. 2022: Týždeň zdravej výživy

Deti si zábavnou formou osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, zorientovali sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie. Cieľom bolo tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.

Exkurzia Justičného paláca

Dňa 16.11.2022 sa žiaci ôsmeho ročníka v rámci vyučovania Občianskej náuky zúčastnili exkurzie Justičného paláca. Hneď v úvode nás privítali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí skontrolovali stav našich vreciek a batohov prostredníctvom detektoru kovov. Všetci sme sa museli tejto kontrole podrobiť pred vstupom do budovy. Po kontrole sa nás ujal hovorca Krajského súdu pán Adamčiak, ktorý nás milo privítal a usmernil do pojednávacej miestnosti. Od pána hovorcu a pani sudkyne sme si vypočuli prednášku, kde nás oboznámili s činnosťou Okresného súdu a Krajského súdu. Po prednáške sa žiaci pýtali zaujímavé otázky. Na záver sme si prezreli pojednávaciu miestnosť a nemohla chýbať ani spoločná fotka s pánom Adamčiakom. Táto skúsenosť bola plná užitočných informácií.

                                                                                                                                          Mgr. Emília Hasáková

V piatok 11.11.  sa  žiaci 4.ročníka zúčastnili exkurzie v planetáriu v Brne.  Počas pestrého  programu sa deti dozvedeli veľa nových informácii o vesmíre. Zaujímavý bol aj  3D film o kozmonautovi . Deti si poprezerali ďalekohľady a na záver si zakúpili rôzne darčeky s vesmírnou tematikou.  Zážitkom bola pre nich aj cesta autobusom  a kontrola pri prechádzaní cez hranicu. Exkurzia bola super.

V týždni od 7.11. – do 11.11.2022 sa uskutočnila online súťaž „Informatický bobor“.  Žiaci súťažili  v 4 kategóriách podľa veku.

Úspešnými riešiteľmi boli v kategórii „Drobec“ Adam Vilam Švec3.B

a v kategórii „Bobrík“ Ema Chovancová zo 4.A.

                                                                                                                          Srdečne blahoželáme.

Centrum voľného času Považská Bystrica - ❗️Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) ℹ️ Zmeny v usmernení nastávajú v nasledujúcich bodoch: Priebeh olympiády: Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak

Dňa 13.10.2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Olympiáda zo slovenského jazyka je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne ministerstvom školstva. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v materinskom jazyku a zvýšiť záujem žiakov o vzdelávanie sa v slovenskom jazyku a literatúre.

Súťaž prebiehala online formou a zúčastnili sa jej žiaci 8. a 9. ročníka: Lenka Čiliaková, Adela Včelková, Michael Mráz, Nina Blažková, Lenka Orgoňová a Daniela Skalová. Všetci naši súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi a do okresného kola postúpila Adela Včelková z 8.A.

Blahoželáme súťažiacim za úspech a ďakujeme Adele Včelkovej za reprezentáciu našej školy                    v okresnom kole v Senici, ktoré sa konalo dňa 10.11.2022.

                                                                                                         Mgr. Emília Hasáková

Medzinárodný deň školských knižníc Základná škola Lipová, Spišská Nová VesMedzinárodný deň školských knižníc

Štvrtý októbrový pondelok je už tradične vyhlásený za Medzinárodný deň školských knižníc. Táto tradícia sa zachováva od roku 1999, kedy sa prvýkrát konali oslavy školských knižníc, poukázalo sa na ich význam a prínos pri vzdelávaní detí. Knižnice sú miestom, kde sa čítajú knihy, nadobúdajú sa nové vedomosti, ale sa i zabáva.

V duchu zábavy a tvorivosti sme si pripomenuli tento deň aj u nás v škole. Myšlienkou podujatia v školskej knižnici bolo heslo „Cestujeme s knihou“. Knihy sú známe už od nepamäti vo všetkých častiach sveta, a preto sme tému knihy prepojili s témou geografie. Deti zo všetkých tried sa zapojili do aktivít, pri ktorých sa obohatili o nové poznatky týkajúce sa našej krajiny, ale i iných krajín. Šikovnosť a fantázia detí sa ukázala pri vyrábaní záložiek do kníh, „zapichovačiek“ do kvetináčov, čeleniek, pohľadníc, slepých máp či atlasu. Zabavili sa pri skladaní puzzle aj hraní vedomostných kvízov, v ktorých si otestovali svoje znalosti z geografie. Pracovali s encyklopédiami, hľadali v nich zaujímavosti o krajinách a dozvedeli sa mnohé informácie, ktoré môžu zužitkovať na vyučovacích hodinách. Všetky deti si zaslúžia pochvalu za kreatívne výtvory i snahu vynaloženú pri skupinových hrách.

                                                                                                         Mgr. Kristína Vidovičová

V Inchebe odštartovala vesmírna výstava Cosmos Discovery!Cosmos Discovery v Bratislave

Svetovú výstavu kozmonautiky si 25.10.2022 užilo až 5 tried našej školy – 5.A, 6.A, 6.B, 7.A a 7.B. Žiaci videli stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. V Cosmocampe si žiaci vyskúšali výcvik kozmonautov a zaujímavé 3D-technológie. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami mali možnosť previesť sa históriou pilotovaných letov do vesmíru od ich začiatkov až po súčasné a plánované misie. Možno aj oni raz budú súčasťou takýchto misií. Dobývanie vesmíru je hnacím motorom technologického pokroku. Veríme, že i takouto výstavou sme niekoho motivovali k štúdiu matematiky, fyziky a techniky.

                                                                        Mgr. S. Benkovičová a triedne učiteľky 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B

Duálna akadémia - Kladieme maximálny dôraz na reálne požiadavky z praxeDuálna akadémia – stredná škola s budúcnosťou

Digitalizácia, umelá inteligencia, robotizácia a moderné technológie sa stávajú súčasťou každodenného života. Vzdelávacia inštitúcia Duálna akadémia, spoločne so svojou Súkromnou strednou odbornou školou automobilovou z Devínskej Novej Vsi, pripravuje ľudí na moderné pracovné pozície                          v priemyselných spoločnostiach. Dňa 24.10.2022 prišli medzi našich deviatakov zástupcovia tejto školy a oboznámili ich o jednotlivých študijných programoch.

                                                                                                                            Mgr. S. Benkovičová

Halloween GIF on GIFER - by HulladorV piatok 21.10.2022 sa žiaci 8.B triedy vo večerných hodinách stretli v školskej telocvični. Neprišli si zacvičiť, prišli osláviť Helloween. Tak ako sa patrí, v maskách a nechýbala ani strašidelná výzdoba. Do rána sa zabávali na programe, ktorí si pripravili, hlad zahnali koláčikmi a občerstvením, ktoré si na tento večer napiekli. Atmosféru večera dopĺňala hudba na ktorú si strašidlá občas aj zatancovali. Unavení si podriemali na žinienkách a ráno plní zážitkov odchádzali domov.

                                                                                                                      Ing. Emrichová Monika

Kam na SŠ v Trnavskej župe

Žiaci 9.A a 9.B sa zúčastnili akcie Kam na SŠ v Trnavskej župe, ktorá sa uskutočnila dňa 19.10.2022 v Kultúrnom dome v Senici. Na jednom mieste mali možnosť vidieť informačné stánky jednotlivých škôl a sprievodný program, kde sa postupne prezentovali jednotlivé školy. Využili sme aj možnosť zúčastniť sa prednášky o duálnom vzdelávaní. Niektoré zo škôl terajších deviatakov oslovili a veríme, že rozhodovanie o tom, kam na strednú školu, bude pre nich jednoduchšie.

                                                                                                            Mgr. S. Benkovičová a Mgr. V. Studenič

Naši prváci sú už naozajstní školáci.

Začiatok školského roka 2022/2023 je už za nami. Školský rok letí plnou vedomostnou rýchlosťou a naši najmladší spolužiaci sa stali v stredu 12.októbra 2022 naozajstnými žiakmi našej ZŠ Sekule. Imatrikulácia prvákov bola honosná, prišla kráľovná i kráľ, nechýbali ani rozprávkové bytosti, ceruzky a farbičky, no najmä prváci a ich maminky, tatkovia, babičky, dedkovia, súrodenci a kamaráti, ale i pani učiteľky. Nálada bola jesenne príjemná a bolo cťou úplne všetkým sa tohto krásneho aktu zúčastniť. Každý prváčik splnil všetky úlohy od kráľovského páru na výbornú a práve preto získali tú najlepšiu vstupenku do svojej školy – boli pasovaní za úplne naozajstných školákov.

Milí naši naozajstní školáci, prváci.

Prajeme Vám veľa vedomostí, nádherné písmenká, ale i čísla, veľa kamarátov, nádherných zážitkov, tých naj učiteľov, jednoducho len to najlepšie.

Vitajte medzi nami.

                                                                                                              Vaša ZŠ Sekule

Žiaci 9. ročníkov sa vybrali vo štvrtok 13.10. na exkurziu do neďalekej obce Borský Mikuláš. Cieľom ich cesty bola návšteva rodného domu Jána Hollého. Rodný dom svojím autentickým zariadením realisticky dokumentuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, prežíval svoje detstvo a kam sa aj v neskorších obdobiach vracal ako študent a kňaz. Žiaci si popozerali pamätnú izbu, dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote, ale aj o tvorbe tohto významného básnika.

Z centra obce sme sa presunuli k pamiatke ľudovej architektúry, slamenému domčeku, ktorý pochádza z 19. storočia. Ide o menší sedliacky dom postavený z dusanej hliny so slamenou krytinou.

Poslednou zastávkou v obci bola návšteva obľúbeného miesta Jána Hollého- „Ságelská studnička“. Toto miesto učarovalo Jánovi Hollému natoľko, že ho inšpirovalo k napísaniu jednej z najkrajších ód „Na Ságelskú studienku“.

Príjemnú exkurziu sme ukončili prehliadkou Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach. Vďaka pátrovi, ktorý nás sprevádzal, sa žiaci dozvedeli viac o histórii baziliky, obrazových pamiatkach a tiež mali možnosť popozerať si aktuálne prebiehajúcu výstavu fotografií.

                                                                                                                                Mgr. Vidovičová

Kovo GIFs - Get the best GIF on GIPHYEnvironmentálna exkurzia Živá voda Modrá a KOVOZOO Staré Město

V piatok 7.10.2022 sa žiaci 6. a 7. ročníkov zúčastnili environmentálnej exkurzie „ Živá voda Modrá a KOVOZOO Staré město“.

V Modrej sme navštívili expozíciu jazera, kde sme mali možnosť sledovať typické fungovanie živočíchov v ich prirodzenom prostredí. Je hlboké 6,5 metra a žijú tu všetky typické druhy rýb pre tento región. V hĺbke 3,5 metra pod hladinou vody sa nachádza osem metrov dlhý a dva metre široký tunel, kde sme si obzreli ako to vyzerá z pohľadu ryby. Medzi lákadlá patrí aj nasadená Vyza veľká, ktorá je považovaná za najväčšiu sladkovodnú rybu. Na záver sme sa poprechádzali náučným chodníkom s vyhliadkovou vežou, ktorý vedie k praturom ( Tur divý) – čo je predok nášho tura.

V druhej časti exkurzie sme navštívili KOVOZOO Staré Město. Najskôr sme sa vláčikom STEELINKA povozili po areáli na spracovanie všetkých druhov odpadu. Pán vodič nám zábavnou formou priblížil, ako sa u nich odpad spracováva. Po odbornom výklade sme si prezreli vyše 300 zvierat vyrobených z kovového odpadu. Zabavili sa v bludisku, pozreli sme si pavilón veteránov, nakúpili suveníry, občerstvili sa v miestnej kaviarni a exkurziu sme ukončili na pirátskej lodi Naděje a okolie sme pozorovali z majáku Šrotík.

Ing. Monika Emrichová

 

 

V dňoch 28.9. a 29.9. boli žiaci šiesteho ročníka počas hodiny biológie na prírodovednej prechádzke v okolí školy, v obci. Zamerali sme sa na dreviny, ihličnaté a listnaté stromy. V minulom školskom roku sme sa učili určovať základné listnaté stromy – lipa, javor, breza, buk a dub, aj základné ihličnaté stromy – borovica, smrek, jedľa a smrekovec opadavý.

Vyskúšali sme si, ako nám to ide priamo v prírode, čo si treba všímať a ktoré znaky pozorovať.

                                                                                                     Mgr. Jana Brečková

DEŇ BEZ ÁUT – 22.9.2022 

Európsky týždeň mobility oslávili žiaci ZŠ Sekule záverečným dňom, presnejšie 22.septembrom 2022, ktorý nesie názov Deň bez áut. Už pred pol ôsmou ráno, napriek tomu, že vonku bolo chladnejšie, prichádzalo veľa našich žiakov „pešobusom“, prípadne využili vlastný pohon, teda prišli na bicykli. Bolo naozaj úžasné pozerať sa, ako to v tento deň vyzeralo úplne, ale úplne inak. Dospeláci sprevádzali pešo našich najmladších žiakov, starší žiaci kráčali so svojimi mladšími súrodencami, kamaráti spolu na bicykloch.... Bol to také iné ráno, tešili sa takmer všetci.  

Pešo a na bicykli prišlo do školy vo štvrtok 22.9.2022 245 žiakov, čo je číslo parádne. Okolo školy takmer žiadne auto a všetci boli aj tak spokojní, lebo si splnili cieľ, ktorý chceli. Všetkým, ktorí sa zapojili do výzvy Dňa bez áut patrí veľká pochvala, ale tiež sladká odmena. 

                                                                                                                                       Ďakujeme.  

22.9.2022 navštívili našu školu hasiči z Moravského Svätého Jána. V zaujímavej besede žiakov I.stupňa oboznámili s tým ako hasiči pomáhajú ľuďom  v rôznych situáciách – či už je to pri hasení požiarov, ale aj záchrane ľudí z nebezpečných situácií. Svoje rozprávanie obohatili ukážkami výstroja a  predvedením záchrany z rôznych nebezpečenstiev. Deti si z besedy odniesli nové poznatky a veľa zážitkov.

Po dvoch rokoch pandémie a obmedzení sme tento školský rok začali tradične. Žiaci sa sústredili v átriu školy, kde sme spoločne privítali nových prváčikov. Tí ako každý rok, trocha nesmelí, prišli do školy v sprievode svojich najbližších.  Ihneď po príchode sa ich ujali triedne pani učiteľky.

Ako prvá sa všetkým prihovorila pani riaditeľka Trajlínková. Následne prítomných pozdravili starostovia obcí pán Krajčír a pán Emrich. Po úvodných slovách sa následne všetci žiaci odobrali do svojich tried, kde sa od triednych učiteľov dozvedeli, čo ich v najbližších dňoch čaká.

V novom školskom roku želáme všetkým veľa síl a trpezlivosti pri čerpaní nových vedomostí.

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria