Novinky

Školský rok 2021/2022

Aktuality

 

Tento rok sa deti spolu s rodičmi z 3.B triedy spojili, aby pomohli tam, kde je to potrebné. Spoločne vyzbierali oblečenie, spoločenské hry, knihy a sladkosti pre deti, ktoré odovzdá pani učiteľka Jurigová do Azylového centra Betánia v Malackách. Veríme, že vyzbierané veci zahrejú obdarovaných pri srdci a i v tomto neľahkom období vykúzlia úsmev na tvári. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili!

 


 

Úspešní riešitelia v školskom kole Pytagoriády

Kategória P3

 1. Patrik Vašut – 3.A
 2. Marko Holenka – 3.B

Kategória P4

 1. Jakub Struňák – 4.B
 2. Amália Morová – 4.A
 3. Jakub Kovačovský – 4.A
 4. Lukáš Červenka – 4.B

Kategória P5

                 1.Viktória Cigáneková – 5.A

Kategória P6

 1. Lea Mária Ostrihoňová – 6.A
 2. Matúš Mišovič – 6.A

Kategória P7

 1. Michael Mráz – 7.A
 2. Nina Blažková – 7.B
 3. Nikol Cigáneková – 7.A

Úspešným riešiteľom blahoželáme a budeme držať palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v marci. Zvyčajne postupujú prví traja úspešní riešitelia školského kola.

                                           triedne učiteľky 3. a 4. roč. a vyučujúce MAT na 2. stupni

 

Aj napriek pandemickej situácii sa v našej škole tešíme na Vianoce. Deti si v triedach aj na chodbách urobili vianočnú výzdobu a vyzdobili stromčeky.

                                                                                                                     Mgr. Viera Michová

Európsky týždeň boja proti drogám je vyhlásený  každoročne na tretí novembrový týždeň. Preto sme sa i na našej škole v tieto dni venovali tomuto stále aktuálnemu problému našej spoločnosti. Na vyučovacích a triednických hodinách sa žiaci rozprávali na danú tému a zo získaných informácii  zhotovili nástenky. Sladkú odmenu za najkrajšiu nástenku  získala trieda 6.A. Pochvala však patrí všetkým triedam.

                                                                                                            Mgr. Bronislava Štefková

V stredu dňa 24. 11. sa na všetkých školách na Slovensku uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Z dôvodu epidémie korony súťažili žiaci tento rok online. Testy pripravila aj hodnotila IUVENTA Bratislava.

Do školského kola sa na našej škole zapojilo 16 žiakov 2. stupňa. Všetci sa stali na základe dosiahnutého počtu bodov úspešnými riešiteľmi, za čo im patrí veľká vďaka.

V okresnom kole vo februári nás budú reprezentovať:

Kategória G (5.roč.): Nina Hricová, StellaBurclová, AnetaEmrichová

Kategória F (6. a 7.roč.): Matúš Mišovič, Alex Rodek, Lea Mária Ostrihoňová

Kategória E (8. a 9. roč.): Ella Gajdošová

Vďaka všetkým a držíme palce na okresnom kole.   

                                                                                                          Mgr. Jana Škrabáková

OBEC BORSKÝ MIKULÁŠ  Exkurzia rodného domu Jána Hollého a Baziliky Sedembolestnej Panny Márie

Žiaci 9. ročníka navštívili 11.11.2021 rodný dom Jána Hollého. Dozvedeli sa zaujímavosti nielen o básnikovom živote a tvorbe, ale i o ľudovej architektúre a miestnych zvykoch.

Neďaleko rodného domu Jána Hollého sa nachádza i obľúbené miesto básnika „Ságelská studnička“, na ktorú zložil jednu zo svojich najkrajších ód. Žiaci si na pamätnej tabuli prečítali históriu studničky i krásne verše.

Deviataci v Borskom Mikuláši navštívili i slamený domček – príklad ľudovej architektúry vyskytujúcej sa v Západoslovenskom kraji. Je to menší sedliacky dom z 19. stor. z dusanej hliny so slamenou strechou.

Ďalej sa žiaci presunuli do  Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, kde im páter porozprával jej históriu.

Exkurzia sa žiakom páčila a určite ich aj veľmi obohatila.

                                                                                                               Mgr. Emília Hasáková

Olympiáda zo SJL

Dňa 15. 10. 2021 sa žiačka Ella Gajdošová z 9. ročníka zúčastnila školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa vzhľadom na zložité podmienky realizácie súťaží v tomto období uskutočnilo dištančne.

Súťaž pozostávala z online testu, ktorý pripravila Slovenská komisia OSJL. Stala sa úspešnou riešiteľkou a postúpila do okresného kola, ktorý sa konal 12.11.2021.

Elle patrí poďakovanie za vynaloženú námahu a reprezentáciu školy.

 

                                                                                                                     Mgr. Emília Hasáková

Teto - Dočasné tetování - Strašidlo - svítící - Teto.czHalloweenska noc v škole

Piatok v podvečer 15.10.2021 sa žiaci 7.B stretli v malej telocvični, aby oslávili Halloween (Predvečer všetkých svätých -31. október). Prišli v rôznych strašidelných maskách a priniesli si občerstvenie nielen pre seba ale aj pre ostatných spolužiakov. Počas večera sa venovali rôznym aktivitám či už športovým alebo tanečným. Veľkou zábavou bolo aj lovenie rôznych nechutných chrobákov ( samozrejme umelých) z misky so zapáchajúcimi a mazľavými cestovinami. Každý odvážlivec si mohol svoj vylovený poklad nechať. O tom, že odvážni boli všetci, svedčí počet vylovenej „ hávede“. Po polnoci si vystavali spací priestor zo žinienok, zababušili sa do spacákov  a ešte dlho sa niesli ich tiché rozhovory telocvičňou.

                                                                                                                    Ing. Monika Emrichová

Jabĺčkový deň

Vo štvrtok 21.10.  chodili po našej škole jabĺčkové víly a rozdávali  jabĺčka. Celý deň sa žiaci rozprávali  o jabĺčkach  a riešili jabĺčkové úlohy.  Žiaci  si pripomenuli dôležitosť ich konzumácie, pretože obsahujú veľa vitamínov.

                                                                                                                    Mgr. Bronislava Štefková

Majstrovstvá okresu Senica v cezpoľnom behu

V stredu 13. októbra 2021 sa uskutočnilo okresné kolo atletickej súťaže družstiev v cezpoľnom behu v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže. Našu školu reprezentovali družstvá chlapcov i dievčat.  Najlepšie si počínal Patrik Kánský (8.roč.), ktorý dobehol z celkového počtu 43 bežcov na 3.mieste. Adrián Berta bol 13. Ďalej našu školu reprezentovali Andrej Matušovský (6.roč.) a Matúš Drabant (8.roč.). Z 11 zúčastnených družstiev chlapcov sme obsadili 4.priečku.

Dievčatá v konkurencii  10 škôl z nášho okresu sa vôbec nestratili a zhodne ako družstvo chlapcov skončili na 4.mieste. Veľmi dobre si však počínali naše najmladšie bežkyne, kde z celkového počtu 39 súťažiacich, ukázali svoju kvalitu Elena Hušková (7.miesto) a Maruschka Blaškovičová (13.) – obidve 5. ročník – čo by mohol byť prísľub do budúcnosti.  Lucia SobolováAdela Včelková (obidve 7.ročník) dobehli v druhej polovici štartového poľa.

Žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy

 

                                                                                                                Mgr. Dana Gašpárková

                                                                                                                Mgr. Monika Hladíková

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt clipart umývanie rúk | Hygiene activities, Hygiene lessons, Kids hygieneSvetový deň umývania rúk

Dňa 15.10. sme si pripomenuli na našej škole Svetový deň umývania rúk. S deťmi sme si precvičili  správnu techniku umývania rúk , ktorá je dôležitá pri predchádzaní   infekčným chorobám. Zdôraznili sme si , že aj krátkych 3O sekund  môže ochrániť naše zdravie.

                                                                                                        Mgr. Bronislava Štefková     

Biela pastelka - Home | FacebookDňa 24. septembra 2021 prebehol v našej škole 20.ročník zbierky “Biela pastelka”. Vďaka vaším príspevkom sa podarilo vyzbierať pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska 154,29 eur, ktoré pomôžu sociálnym pracovníkom a ľuďom so zrakovým postihnutím skvalitniť ich život.

                                                                                                            Za príspevky ďakujeme.

V dňoch 6.9.-10.9.2021 sa žiaci 4. ročníka  zúčastnili školy v prírode. Boli ubytovaní v Penzióne  ,, Mlynárky“ v Dudinciach. Počas pobytu zažili veľa pohybu, zábavy  a plávania. Navštívili  tiež neďaleký kaštieľ  ,,Svätý Anton“.

                                                                                                 Mgr. Viera Michová 

Aj začiatok tohto školského roka bol netradičný a poznamenaný aktuálnou pandemickou situáciou. Ako prví prišli do školy noví prváčikovia v sprievode svojich rodičov. Na pôde školy ich privítala pani riaditeľka Trajlínková. Následne sa im prihovoril starosta obce Sekule pán Krajčír a aj pán starosta Moravského Svätého Jána pán Emrich. Po krátkom príhovore sa prváci odobrali so svojimi triednymi učiteľkami do prváckych tried.

Žiaci 2. -  9. ročníka sa so svojimi triednymi učiteľmi stretli priamo vo svojich kmeňových triedach kde sa dozvedeli čo ich v najbližších dňoch čaká.

V novom školskom roku želáme všetkým veľa síl a trpezlivosti pri čerpaní nových vedomostí a hlavne veľa zdravia v tejto neľahkej situácii.

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069
  0911 756 456
  Jedáleň: 034/7770 079
  0917 893 169
  Školský klub detí: 0918 957 293
  Vrátnica: 0951 676 968

Fotogaléria