Novinky

Opravy v ZŠ

Opravy v škole

Pandemická situácia zastavila v školách aktívny život. Pokiaľ triedy dlhé mesiace zneli prázdnotou, riaditeľstvo školy v spolupráci so zriaďovateľom  Obcou Sekule nelenili a pustú školu využili na jej opravu.

Do knižnice sme nainštalovali novú interaktívnu tabuľu. Ďalšie dve nájdu onedlho svoje miesto v kmeňových triedach.

Nevyhovujúce pôvodné dvere od troch bočných vchodov sme vymenili za plastové.

V náväznosti na uskutočnenú výmenu všetkých rozvádzačov sme v rámci havarijného stavu pokračovali s rekonštrukciou elektroinštalácie vo všetkých kmeňových triedach a na niektorých chodbách. Nainštalovali sme nové úsporné svetidlá, svetelné vypínače a zásuvky.

Triedy boli vybavené zásobníkmi papierových utierok a bezkontaktnými dávkovačmi dezinfekcie.

Vo všetkých triedach a chodbách sme museli opraviť stropy a všetky triedy vymaľovať.

Vďaka finančnému príspevku OÚ Moravský Svätý Ján sme v štyroch triedach na 2. stupni vymenili opotrebované žalúzie.

V súčasnosti prebieha montáž dvoch nových oddelení ŠKD na prvom poschodí v priestoroch 1. stupňa, nakoľko pôvodné dve oddelenia na prízemí školy budú využité v budúcom školskom roku na bežné triedy. Dôvodom je zvýšený počet žiakov.

Montáži tried predchádzala nákladná oprava podlahy s vyspravením trhlín a nivelizáciou. Na záver položíme v týchto priestoroch novú podlahovú krytinu.

Teší nás, že sa žiaci vrátia do vynovených priestorov (viď. fotoalbum).

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria