Novinky

Školský rok 2020/2021

Čo je nové

 

Dňa 18. júna 2021 sa v ZUŠ Senica uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovali žiačky:

II. kategória: prednes poézia Lenka Ščevlíková, 5.A

prednes próza Lea Mária Ostrihoňová, 5.A

III. kategória: prednes próza Lívia Petrášová, 8.B

Našim recitátorkám ďakujeme za reprezentáciu školy.

Krásny úspech v okresnom kole Pytagoriády

V dňoch 13. a 14. apríla 2021 sa 10 žiakov 5.- 8. ročníka zúčastnilo okresného kola Pytagoriády. Máme spolu 6 úspešných riešiteľov, ktorí sa umiestnili na nádherných miestach.

 

Kategória P5:    

1. miesto:                Matúš Mišovič - 5.A 

2. miesto:               Andrej Matušovský - 5.B

11.  miesto:            Lea Mária Ostrihoňová - 5.A      

 

Kategória P6:

4. miesto:                Michael Mráz – 6.A

7. miesto:                Adela Včelková – 6.A

9 .-10. miesto:        Nina Blažková – 6.B

 

Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi z ich úspechu!

 

                                                                          Mgr. SlavkaBenkovičová

Pytagoriáda – online školské kolo

V dňoch 9. a 10. 12. 2020 sa 106 žiakov 5.- 8. ročníka zúčastnilo školského kola Pytagoriády. Prvý krát sme si to vyskúšali online. Mali sme veľký počet úspešných riešiteľov – v 5. ročníku ich bolo 10, v 6. ročníku 13, v 7. ročníku 2 a v 8. ročníku 1 žiak. Z každej kategórie môžu do okresného kola postúpiť len traja najlepší. Tí nás budú reprezentovať v apríli 2021. Budeme im všetkým držať palce.

Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády postupujúci do okresného kola

Kategória P5:      

Meno a priezvisko

Trieda

Žiaka vyučuje

 

 

 

Andrej Matušovský

5.B

Ing. Ivan Haringa

Matúš Mišovič

5.A

Mgr. Jana Brečková

Lea Mária Ostrihoňová

5.A

Mgr. Jana Brečková

         

Ostatní úspešní riešitelia: David Žáček, Michal Hajdin, Marek Kollár, Mário Pejša, Alex Rodek, Aneta Lukáčková, Lenka Ščevlíková

 

Kategória P6:                  

Meno a priezvisko

Trieda

Žiaka vyučuje

 

 

 

Michael Mráz

6.A

Mgr. Slavka Benkovičová

Nina Blažková

6.B

Mgr. Slavka Benkovičová

Adela Včelková

6.A

Mgr. Slavka Benkovičová

 

Ostatní úspešní riešitelia: Sabína Kaiserová, Matej Pavlovič, Vladimír Ovečka, Mário Emrich, Adela Kotesová, Eliška Kochová, Lucia Sobolová, Hanka Holenková, Nikola Cigáneková, Lenka Čiliaková

 

Kategória P7:                  

Meno a priezvisko

Trieda

Žiaka vyučuje

 

 

 

Olega Radosveta Svetlana

Karpukhina - Busswood

7.A

Mgr. Jana Brečková

Agáta Benechová

7.A

Mgr. Jana Brečková

 

Kategória P8:                  

Meno a priezvisko

Trieda

Žiaka vyučuje

 

 

 

Jaroslav Petruň

8.B

Mgr. Jana Brečková

 

                                                                                                         Mgr. Slavka Benkovičová

Začiatok školského roka bol tentoraz netradičný. Najskôr privítala pani riaditeľka v škole nových prváčikov, ktorí prišli do školy v sprievode svojich rodičov. Po krátkom príhovore sa prváci zoznámili so svojimi triednymi pani učiteľkami, ktoré si ich odviedli do prváckych tried.

Žiaci 2. - 9. ročníka prišli do školy neskôr. Namiesto tradičného stretnutia pred školou sa žiaci stretli so svojimi triednymi učiteľmi  v svojich kmeňových triedach.

V novom školskom roku želáme všetkým veľa síl a trpezlivosti pri čerpaní nových vedomostí a hlavne veľa zdravia v tejto neľahkej situácii.

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria