Novinky

Združenie rodičov

Základné údaje:

 

Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Mor. Svätý Ján

IČO: 379 851 41

Bankové spojenie: SK30 5600 0000 0032 0740 3003

Poplatok: 20,00 € na dieťa

prijem_a_vydaj_sk._rok_2019-2020.pdf

cerpanie_rozpoctu_ZRPS_2019_2020.pdf

navrh_rozpoctu_na_rok_2020-2021.pdf

prijem_a_vydaj_sk._rok_2021-2022.pdf

navrh_rozpoctu_pre_ZRPS_2022-2023.pdf

 

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria