Novinky

Výchovná poradkyňa Základné informácie Ako vybrať školu Dôležité www stránky

Výchovné poradenstvo

 

Výchovný poradca:              Mgr. Slavka Benkovičová

Kabinet vých. poradcu:       2. poschodie

Konzultačné hodiny:           utorok 13.00 – 14.00

(v prípade záujmu a potreby kedykoľvek po telefonickej dohode) 

Telefonický kontakt:  034/7770 232

                                   0917 324 010

E – mail:                    benkovicova@zssekule.sk

 

ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCU

 

 • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy,  vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie roblémového a delikventného vývinu detí.
 • Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.
 •  V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

 • s vedením školy
 • koordinátorom  prevencie
 • s pedagógmi
 • s triednymi učiteľmi
 • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými alebo problémovými deťmi   v oblasti voľby povolania)
 • s rodičmi
 • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
 • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia).
 • Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.
 • Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, organizuje pre nich exkurzie do škôl.
 • Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.
 • Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a  prihlášky včas odosiela na stredné školy.
 • V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zaslaní náhradnej prihlášky.
 • Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov.
 • Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient.
 • Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu.

 

 

 

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria