Novinky

Školský rok 2021/2022

Športové aktuality

Obrázok 2021-10-22 13:40:33Program "Tréneri v škole" 

Program “Tréneri v škole”,  ktorý je podporený Úradom vlády SR, bude od septembra pôsobiť na cca 110 školách, čo zastreší okolo 13 750 žiakov po celom Slovensku. Do programu sa zapojila aj naša škola. Program “Tréneri v škole” je určený pre 1.stupeň a deti sa budú môcť zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi športov. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí.

Majstrovstvá Slovenska ZŠ v stolnom tenise

Žiačky ZŠ Sekule vybojovali 6. miesto

V dňoch 13. – 16. júna prebiehalo Superfinále 2022 Majstrovstvá Slovenska základných škôl v areáli x-bionic® sphere Šamorín. Na podujatím prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Mgr. Branislav Gröhling spolu so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom. Tisícka žiakov a žiačok z celého Slovenska súťažila vo viacerých športových súťažiach atletike, volejbale, futbale, plávaní, vo vodnom póle, vybíjanej a v stolnom tenise. Popri súťažiach prebiehali i sprievodné akcie počas celého podujatia. Slávnostné otvorenie bolo v pondelok 13.6 o 20:30 po ukončení prvého súťažného dňa. Bol to slávnostný nástup s bubnovou show a vstupom súťažiacich na štadión podľa krajov. Nástup to bol parádny, skoro ako na olympiáde. Tabuľku Trnavského kraja niesla Sofia a po stranách boli obidve Adelky. Po oficialitách sa konal večerný beh na parkúrovom ovále (cca 1 600m), na ktorom okrem žiakov a žiačok štartovali i minister Branislav Gröhling, štátny tajomník Ivan Husár, olympijsky víťaz Matej Tóth – riaditeľ Vojenského športového centra Dukla, Juraj Minčík – riaditeľ Športového centra polície, Pavel Ružbarský – dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity a ďalší.    

Na Majstrovstvách Slovenska ZŠ štartovali i žiačky Základnej školy Sekule v zložení Adela Kotesová, Sofia Lukešová a Adela Včelková ako víťazky Trnavského kraja. V súťaži žiakov náš Trnavský kraj reprezentovali žiaci ZŠ A. Radlinského Kúty (vybojovali 8. miesto).

V súťaži žiačok štartovalo osem škôl za každý kraj jedna. Prešovský kraj reprezentovali žiačky ZŠ s MŠ Slovenská Ves (okres Kežmarok), Košický kraj  ZŠ s MŠ Krompachy, Banskobystrický kraj ZŠ M.R. Štefánika Lučenec, Žilinský kraj ZŠ Hany Zelinovej Vrútky, Trenčiansky kraj ZŠ Bošany (okres Topoľčany), Nitriansky kraj ZŠ s MŠ Rybník (okres Levice), Bratislavský kraj ZŠ Záhorácka Malacky a Trnavský kraj ZŠ Sekule.

Žiačky boli rozdelené do dvoch skupín po štyri družstvá. Hralo sa do dosiahnutia 3 bodu z 5 možných. Nastúpili sme v skupine B. Prvé stretnutie sme hrali so ZŠ M.R. Štefánika Lučenec. Prehrali sme 2:3 o body sa postarali Adela Kotesová 0.0/2.0. Adela Včelková 1.0/2.0, Sofia Lukešová 1.0/1.0, Adela K. prehrala v poslednom zápase v pomere 2:3 a to rozhodlo o našej prehre. Nasledovalo stretnutie so ZŠ s MŠ Slovenská Ves. Toto stretnutie sme prehrali hladko 3:1. Hrali Adela Kotesová 0.0/1.0. Adela Včelková 1.0/2.0, Sofia Lukešová 0.0/1.0. Posledné stretnutie v skupine sme hrali so ZŠ Záhorácka Malacky. Napriek predchádzajúcim prehrám by nám víťazstvo zabezpečilo 2. miesto v skupine postup medzi 4 najlepšie školy. Napriek našej bojovnosti nás súperky porazili pomerom 2:3. Body našich žiačok Adela Kotesová 0.0/2.0. Adela Včelková 2.0/2.0, Sofia Lukešová 0.0/1.0. V základnej skupine sme obsadili 4. miesto.

Na druhý deň sme bojovali o umiestnenie. O postup do bojov o celkové 5. -8. miesto sme sa stretli s 3. družstvom z A skupiny, ktorým boli hráčky ZŠ s MŠ Rybník. Toto stretnutie sme vyhrali v pomere 3:1. Body našich hráčok Adela Kotesová 0.0/1.0. Adela Včelková 2.0/2.0, Sofia Lukešová 1.0/1.0.  Nasledoval boj o 5. miesto proti súperovi ZŠ M.R. Štefánika Lučenec. S Lučencom sme hrali i v základnej skupine. Chceli sme mu vrátiť prehru, ale nepodarilo sa. Prehrali sme 3:1 vybojovali celkové 6. miesto. V stretnutí bodovali naše hráčky nasledovne Adela Kotesová 0.0/1.0. Adela Včelková 1.0/2.0, Sofia Lukešová 0.0/1.0.  V silnej konkurencii sme sa nestratili a bojovali o každú loptičku. Turnaj nevyšiel Adelke Kotesovej, ktorá bojovala ale nedarilo sa jej a v kľúčových momentoch jej hra nebola dobrá. Sofia Lukešová predviedla výkon ako na hojdačke. Škoda, že dôležitý zápas jej nevyšiel. Stabilné výkony podávala Adelka Včelková, ktorá v mnohých momentoch podržala celý tím. Ďakujeme dievčatám za reprezentovanie školy, okresu a nášho kraja. Pokúsime o rok znovu postúpiť a zabojovať o lepšie umiestnenie. Držte nám palce.

 

Celkové poradie MS ZŠ žiačky:

1. ZŠ s MŠ Krompachy; 2. ZŠ s MŠ Slovenská Ves; 3. ZŠ Hany Zelinovej Vrútky; 4. ZŠ Záhorácka Malacky; 5. ZŠ M.R. Štefánika Lučenec; 6. ZŠ Sekule; 7. ZŠ s MŠ Rybník; 8. ZŠ Bošany

Projekt Olympijský odznak všestrannosti 2021/2022

Obrázok 2021-10-22 13:33:01

V tomto roku sa naša škola zapojila do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) Ide o športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike, ktorý je  realizovaný na školách, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je to celoročný dobrovoľný projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka aj na hodinách telesnej výchovy.

Hlavným cieľom projektu je všestranný rozvoj pohybových schopností žiakov na školách. Či už sú to deti, ktoré pravidelne športujú, alebo deti, ktoré nešportujú vo voľnom čase vôbec. Vďaka projektu bude možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

Projekt  je určený pre 11 a 12-ročné deti (6.ročník a príslušné ročníky na 8-ročných gymnáziách). Súťaže sú rozdelené do dvoch častí- jednotlivci i družstvá. V súťaži jednotlivcov deti po absolvovaní všetkých disciplín (skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, člnkový beh, vytrvalostný člnkový beh, výdrž v zhybe a ľah-sed) obdržia certifikát s bronzový, strieborným alebo zlatým odznakom. Súťaž družstiev má okresné, krajské a celoslovenské postupové kolá. Do celoslovenského finále postupuje najlepšie družstvo z každého kraja, no taktiež tam  budú pozvaní aj 30 najlepší žiaci s najvyššími nameranými bodovými hodnotami v informačnom systéme OLOV (15 dievčat, 15 chlapcov) zo všetkých zúčastnených škôl.

Ambasádormi  tohto projektu sú naši najlepší olympionici Anastázia Kuzminová a Michal Martikán.

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria