Novinky

Oznámenie o zápise Čo by mal vedieť budúci prvák Pomôcky do 1.ročníka

Zápis do 1. ročníka

Čo by mal vedieť budúci prvák

 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi
 • samostatne sa najesť, samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť ...
 • správne vyslovovať všetky hlásky, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • spočítať predmety do päť
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • kresliť pevné a neroztrasené línie, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. - teda postava by mala byť anatomicky správne rozložená)
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, ...)
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"
 • mal by vydržať pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
 • mal by vedieť dokončiť začatú prácu alebo hru, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať
 • mal by si zvykať na nové prostredie a osoby bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov,  neuteká)
 • nemal by sa strániť spoločnosti ďalších detí, nemal by byť medzi nimi bojazlivý a plačlivý
 • nemal by byť agresívny, spory s deťmi by mal dokázať riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napr.: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie, zajakávanie sa pri reči, pomočovanie sa
 • mal by ovládať prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť a pod.)

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria