Navigácia

Partners


DEŇ NARCISOV - 18.4.2024

DEŇ NARCISOV - 18.4.2024

Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov - a to aj vďaka známej zbierke Deň narcisov.

28. ročník sa bude v uliciach našich miest a obcí konať 18. apríla. Pripnite si aj Vy žltý kvet na znak solidarity s ľuďmi s rakovinou.

Vo štvrtok 18. apríla sa aj na našej škole uskutoční dobrovoľná zbierka. Prispieť môžete ráno od 7:30 do 8:00, kedy budú naši označení dobrovoľníci s pokladničkou pripínať žlté kvety pred vchodom do budovy školy. Žiaci a zamestnanci školy môžu prispievať počas celého dňa do 13.00h.

Liga proti rakovine ďakuje každému, kto pripnutím žltého narcisu vyjadrí podporu, povzbudí nádej a prinesie pozitívnu energiu, ktorú denne všetci potrebujeme v každom uhle pohľadu na život.

Štvrtok 25. 4. 2024

Školský rok 2023/2024

Jesenné prázdniny:
30.10.2023 - 31.10.2023
Vianočné prázdniny:
23.12.2023 - 07.01.2024
Jarné prázdniny:
04.03.2024 - 08.03.2024
Veľkonočné prázdniny:
28.03.2024 - 02.04.2024

 

LVVK Tále_február 2024

Otvorenie telocviční

 • Navštívili sme divadlo

  23.4.2024 žiaci ôsmeho a deviateho ročníka vo večerných hodinách navštívili Divadlo Nová Scéna v Bratislave. Umelecký zážitok mali vďaka muzikálu Jánošík. Vynikajúci herci im prostredníctvom vtipnej a zároveň angažovanej výpovedi priniesol nový pohľad súčasnej generácie na jánošíkovský mýtus. Veríme, že návšteva kultúrnej inštitúcie v žiakoch zanechala pozitívne dojmy.

 • DEŇ NARCISOV

  Pripnutie žltého narcisu vyjadruje spolupatričnosť, podporu a vnáša do života nádej. Vo štvrtok 18. apríla na našej škole prebehla verejnoprospešná zbierka Deň narcisov. Vďaka žiakom a rodičom sa nám podarilo vyzbierať sumu 469,91 €. Ďakujeme.                                                   Ing. Monika Emrichová

 • 1. A na TSV u štvrtákov

  Deti z 1.A triedy veľmi radi hrajú vybíjanú, preto sa boli pozrieť na zápas vo vybíjanej u štvrtákov. Najprv sa prváci pozerali a potom si zahrali zápas spolu s nimi. Štvrtáci boli úžasní a prvákom vo všetkom pomáhali. Na konci hodiny si všetci zaslúžili sladkú odmenu.

 • Projekt FAST HEROES

  Aj naša škola sa tento rok zapojila do projektu FAST HEROES, ktorý je zameraný na zlepšenie povedomia o príznakoch cievnej mozgovej príhody a získanie vedomostí, ktoré by jedného dňa mohli zachrániť život. Naším cieľom je naučiť celú rodinu rozpoznať príznaky mozgovej príhody a okamžite volať 112.Deti sa to učili prostredníctvom hrdinov: Fero (FAST=tvár) – strana tváre, ktorá začne klesať; Adam (ARM – rameno) - ruka, ktorá zrazu zoslabne, Sofia (SPEECH – reč) – pery, ktoré zrazu nemôžu rozprávať; Tomi (TIME – čas) – rýchlosť zavolať pomoc. Sú to práve starí rodičia, ktorí trávia veľa času s deťmi – svojimi vnúčatami. Vyzdvihnú ich zo škôlok, školských klubov a starajú sa o deti až do príchodu ich rodičov z práce. Starí ľudia patria medzi najrizikovejšiu skupinu ľudí, ktorým hrozí cievna mozgová príhoda. Aj preto je tento vzdelávací program určený práve deťom, aby sa stali záchrancami svojich starých rodičov. ❤️

 • Druháci v divadle

  Žiaci 2. ročníkov navštívili dňa 18. 4. Bratislavské bábkové divadlo.

  Boli sme pozvaní k účasti vo vzdelávacom projekte "Čo sa to deje?", ktorý sa zameriava na umožnenie kontaktu s umením deťom, ktoré majú obmedzené príležitosti navštevovať kultúrne podujatia.

  V rámci tohto projektu sme navštívili inscenáciu Hugov svet, ktorá bola doplnená o interaktívny workshop s našimi bábkohercami.

  Inscenácia Hugov svet, v réžii oceňovaného českého tvorcu Jiřího Adámka Austerlitza, je plná fantázie a hravej absurdity. Predstavenie ponúka zážitok z imaginatívnych obrazov, hudobnosti reči a interakcie hercov s divákmi

 • McDonald´s Cup

  17.4.2024 sme sa s našimi „prvostupniarmi“ premiérovo zúčastnili okresného kola v malom futbale, ktoré sa konalo pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. Turnaj zmiešaných družstiev sa konal v senickej krytej nafukovacej hale a zúčastnilo sa ho 14 škôl z celého okresu.

  Naše družstvo: Čermák R., Vidovič F., Pavlovič E., Moro L. Vaniš S., Majerníková J. (všetci 3. ročník), Feketeová M., Emrich J., Májovský T., Rusňák P. (všetci 4. ročník). sa v skupine so školami ZŠ Senica I., ZŠ Senica II., ZŠ Senica III. a ZŠ Borský Mikuláš vôbec nestratili a v konečnom súčte 2 výhier (ZŠ Senica II. a ZŠ Borský Mikuláš) a 2 prehier ( ZŠ Senica III. a ZŠ Senica I.) obsadili 3. miesto v skupine. Do finálovej fázy, bohužiaľ, postupovali len prvé dva tímy.

 • Pytagoriáda

  V dňoch 9. - 10. apríla 2024 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola matematickej pytagoriády v Senici. V súťaži nás reprezentovalo 10 žiakov, z ktorých šiesti sa stali úspešnými riešiteľmi.

  Kategória P4: Lucia Šimková (4. B)

  Kategória P6: Kornel Minárik a Amália Morová (6. A)

  Kategória P8: Lea Mária Ostrihoňová a Matúš Mišovič (8. A)

  Alex Rodek (8. B)

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Veľtrh Záhradkár Trenčín

  V piatok 12.4.2024 sa naši mladí záhradkári zúčastnili veľtrhu Záhradkár v Trenčíne. Tu si mohli prezrieť všetko zo svet záhradkárčenia, včelárstva aj a aj ľudových umeleckých remesiel. Nakúpili si kvety, ovocné stromčeky a aj bylinky. Na záver sa stretli so známou tvárou z relácie Nová záhrada Martinom Čurdom.

  Ing. Monika Emrichová

 • Hurbanov pamätník – okresné kolo

  Dňa 4.apríla 2024 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovala Aneta Lukáčková z 8.A, ktorá si odniesla krásne 3. miesto. Anetke srdečne gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • "Bláznivý apríl"

  3.4. Bláznivý apríl je tu a hneď prvý deň po prázdninách sme si ho užili v pohodlných pyžamách.

  4.4. prebehol na našej škole ďalší veselý deň v štýle "Retro"

  Myslím, že sa celkom vydaril. Posúďte sami.

  Viď fotogaléria.

Nové telocvične

Milí žiaci, vážení rodičia,

riaditeľstvo školy Vám s veľkou radosťou odovzdáva vianočný darček, v podobe zrekonštruovaných telocviční, vynovenej náraďovne a čerstvo vymaľovanej chodby.

Konečne sme sa dočkali pekných a funkčných priestorov, ktoré nás, pevne dúfame, budú motivovať k pravidelnému športovaniu.

Ďakujem Vám žiaci a aj Vám pani učiteľky za trpezlivosť v čase rekonštrukčných prác, kedy ste museli na hodinách telesnej výchovy improvizovať. Verím, že sa budete zo zrekonštruovaných priestorov tešiť a budete si ich náležite chrániť vhodným používaním telovýchovných pomôcok a náradia, ale aj správnou sálovou obuvou.

Financie na opravu sme získali od ministerstva školstva z dôvodu havarijného stavu. V priestoroch bola položená nová podlaha, boli ošetrené a ponatierané skorodované stropy, vymaľované steny a nainštalované nové obklady. Rekonštrukcia bola náročná, ale zvládli sme ju aj vďaka sponzorom, ktorí nám pomohli nielen finančne, ale aj pri jednotlivých rekonštrukčných prácach.

Obrovské ďakujem patrí spoločnosti Inat, s.r.o. a jej spoločníkovi pánovi Pavlovi Morovi, ktorá nám pomohla s demontovaním nefunkčnej vzduchotechniky, bezplatným zapožičaním plošiny, vďaka ktorej sme mohli bezpečne zvládnuť výškové práce a zafinancovaním farby na železnú stropnú konštrukciu malej telocvične.

Veľmi ďakujeme aj pánovi Petrovi Holenkovi (pohostinstvo Moravský Svätý Ján), ktorý nám prispel sumou 5 000 €. Ďalších 5 000 € nám darovalo Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Svätý Ján.

Sumu 760 € nám darovali rodičiaVeronika Húšťavová, Jana Skúpa, Ladislav Hruška, Marián Pribila, Katarína Vašutová, Eržika Szmolena, Katarína Škrabáková, Zuzana Kaderová, Miroslava Bučičová, Silvia Vávrová, Veronika Hajdinová, Mária Vrábelová a Anna Ochrimovskaja. Vďaka uvedeným sponzorom sa nám znížili náklady na nátery a maľovanie, ktoré sme dofinancovali z bežných výdavkov školy.

Firma AB Bany, s.r.o., Moravský Svätý Ján, nám vyrobila a darovala logá v podobe erbu obce Sekule a basketbalovej lopty.

Členovia klubu ŠK Jáňan – stolnotenisový klub, nám pomohli s demontážou obkladov.

Pri donáške materiálu a vynášaní odpadu, a to aj v čase svojho voľna, veľmi pomohli samotní starší žiaci školy. Ďakujeme.

A posledné veľké ďakujeme vyslovujeme nášmu pánovi údržbárovi, Marcelovi Hrnkovi, ktorý práce nielen koordinoval, ale aktívne sa podieľal na demontážach, odvozu odpadu, náteroch, ale aj umývaní okien.

Veríme, že nám budú telocvične dlho dobre slúžiť.

"Koľko lásky"

Srdečne by sme sa chceli poďakovať rodičom a deťom, ktorí sa opäť nezištne zapojili do zbierky pre našich seniorov s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

Je neuveriteľné, že sme spolu vyzbierali 

69 „krabíc lásky“.

Krabice potešia seniorov v Domove MUDr. Dallosa, Domove dôchodcov v Šaštíne-Strážach a radosť urobia v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne.

Boli sme všetci veľmi milo prekvapení empatiou Vašich detí a samozrejme aj Vás, rodičov, ktorí ste nezabudli na tých najzraniteľnejších – našich starkých.

Chceli by sme Vám ešte raz vyjadriť vďaku a dúfame, že na tento dobrý skutok sú naše deti patrične hrdé a láska a porozumenie, ktoré prejavili teraz, ich budú sprevádzať aj naďalej.

Ďakujeme                                                                                         Mgr. Michaela Rusňáková

Projekt „Čítame pre radosť“

Naša škola sa zapojila do výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na financovanie projektu „Čítame pre radosť“. Projekt bol úspešný a na jeho realizáciu sme získali 1000€.

Cieľom výzvy je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a budovanie čitateľskej gramotnosti u detí, pričom hlavným cieľom je zriadenie alebo doplnenie triednych knižníc.

Veríme, že sa nám týmto spôsobom podarí posilniť čitateľské zručnosti detí a vybrať také knihy, ktoré budú deti motivovať, hľadať v knihách zážitky a čítať dobrovoľne aj mimo vyučovacích hodín

Projekt SPP

Naša Spojená škola, Sekule 119 sa zapojila do projektu Nadácie SPP v grantovom programe - SPPravmeTo. Na základe rozhodnutia správnej rady Nadácie SPP zo dňa 13. novembra 2023 sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo výške 1100,- EUR. Finančný príspevok bude využitý na zakúpenie pomôcok na vyučovací predmet biológia. Veľmi sa tešíme, že náš projekt bol podporený a veríme, že vyučovanie prírodovedných predmetov bude pre žiakov ešte zaujímavejšie.

Projekt napísala a bude koordinovať 

Mgr. Alena Kunšteková.

Grant ZSE Výnimočné školy 2023/2024

S veľkou radosťou by sme vás chceli informovať, že náš projekt Cesta ku knihe bol podporený Nadáciou ZSE v rámci výzvy Výnimočné školy 2023/2024. Tento rok bolo úspešných 64 projektov z celkového rekordného počtu 454 prihlášok. Na základe pridelenej finančnej podpory vo výške 800 eur bude vybavená knižnica anglického jazyka a následne realizované aktivity na podporu aktívneho čítania. Projekt napísala a bude koordinovať Mgr. Katarína Škrabáková. Tešíme sa na ďalšie kroky projektu a veríme, že spoločne dosiahneme ešte viac úspechov v prospech našich žiakov.

Mgr. Katarína Škrabáková

"Daruj štedrovečernú večeru"

Vážení rodičia, radi by sme Vám predstavili krásnu iniciatívu, ktorá nám všetkým umožňuje priniesť radosť do života tých, ktorí to najviac potrebujú.
V našej škole sme sa zapojili do zbierky s názvom "Daruj štedrovečernú večeru" pre Azylový dom Betánia v Malackách. Máme možnosť pomôcť tým, ktorí čelia náročným životným situáciám.
V rámci zbierky môžete prispieť:
• trvanlivými potravinami, ako napríklad cukor, múka, olej, cestoviny, konzervy, džem, med, cereálie, čaje či sladkosti...
• drogériou ako šampóny, mydlá, krémy, pracie prášky a ďalšie čistiace prostriedky...
Aby sme zabezpečili, že naša zbierka bude úspešná, prosíme Vás, aby žiaci trvanlivé potraviny a drogériu priniesli do školy do 15. decembra a odovzdali ich pani učiteľke Jurigovej.

Malé gesto z Vašej strany môže spraviť veľký rozdiel v živote tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Ďakujeme všetkým za pomoc a solidaritu.

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Septembrom sa končí leto, čas dovoleniek i prázdnin a opäť sa začal školský rok. Slávnostné otvorenie prebehlo prvýkrát pod novým názvom školy – Spojená škola, Sekule 119. Okrem známych tvárí prešlo bránami školy s veľkým očakávaním 48 prváčikov. Po hymne sa najskôr ujala slova pani riaditeľka a po nej predniesli príhovor aj starostovia obcí Sekule a Moravský Svätý Ján, ktorí popriali žiakom veľa úspechov pri získavaní nových vedomostí. Po tejto časti sa žiaci odobrali s ich učiteľmi do tried, kde boli oboznámení a informovaní o organizačných pokynoch nasledujúceho školského roka. Všetkým školákom držíme palce!

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA, SEKULE 119
  908 80 Sekule 119
 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 0911 756 456

Fotogaléria