Novinky

Výchovná poradkyňa Základné informácie Ako vybrať školu Dôležité www stránky

Výchovné poradenstvo

Dôležité www stránky

Informácie súvisiace s voľbou strednej školy a profesijnou orientáciou môžete získať na týchto stránkach:

 

www.stredneskoly.sk – SŠ na Slovenku – študijné odbory, adresy, kontakty

www.zoznamskol.eu – zoznam škôl

www.mojdual.sk – informácie o duálnom vzdelávaní

www.istp.sk – internetový sprievodca trhom práce

www.pozicie.sk (www.svetprace.sk) – katalóg pracovných pozícií – pomoc pri výbere povolania

https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx - prechod žiakov zo ZŠ na SŠ – naplnenosť, kritéria

www.povolania.eu – sprievodca svetom povolaní

 

Informácie o celoslovenskom testovaní piatakov a deviatakov:

www.nucem.sk – testovanie 5 a 9 (nájdete v sekcii Merania)

 

Kontakt na Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Senici:

https://cpppapse.webnode.sk/ - CPPPaP Senica

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria