Čo je nové?

Školský rok 2009/2010

Čo je nové?

 

Chlapci deviataci nás opäť nasklamali a lúčia sa s našou školou posledným veľmi pekným športovým výkonom. Dňa 24. júna 2010 sa zúčastnili futbalového turnaja O putovný pohár primátora mesta Šaštín - Stráže, kde vybojovali prvé miesto. Chlapcom aj pánovi učiteľovi Šafránkovi blahoželáme, ďakujeme za dlhoročnú reprezentáciu školy a prajeme všetko dobré v novej životnej etape.


 V dňoch 24. 5. - 28. 5. 2010 sa 25 žiakov z našej školy zúčastnilo pod vedením vyučujúcich PaedDr. Emrichovej a Mgr. Trajlínkovej školy v prírode na Duchonke. Počas pobytu si žiaci rozšírili teoretické poznatky z prírodovedy a vlastivedy o praktické skúsenosti priamym pozorovaním prírody.Počas turistických vychádzok navštívili náučný turistický chodník Kulháň, dĺžka ktorého bola5 800 m. Chodník mal 22 zastávok s náučnými tabuľami o prírode a prírodných spoločenstvách. Absolvovali turistické vychádzky k neďalekým jazerám Duchonka, ďalej do obce Prašice, počas ktorej mohli vidieť zrúcaninu hradu pri Podhradí.
   Okrem vzdelávacích aktivít si žiaci upevňovali svoje zdravie a telesnú zdatnosť. Okolie areálu ŠvP bolo vybavené množstvom ihrísk, kde si mohli žiaci zašportovať a zasúťažiť. Oddýchnuť si mohli na lavičkách v krásne upravenom parku.Deti okrem výučby absolvovali aj množstvo spoločenských hier a súťaží ako napríklad Minitalent, súťaž o najkrajší obrázok ŠvP, o najkrajší denník, o najkrajšiu karnevalovú masku,
o najkrajšiu izbu, o najslušnejšie stolovanie,...
Pobyt upevnil kolektív, žiaci sa učili rešpektovať jeden druhého.
V posledný deň ŠvP navštívili žiaci naše kúpeľné mesto Piešťany. Obdivovali krásu kúpeľného ostrova a okolie rieky Váh, videli výstavku áut – veteránov, vyfotografovali sa pri soche Barlolamača...
Aktivity a celý program ŠvP, ktorý žiaci absolvovali, bol veľmi bohatý, pestrý a zaujímavý. Plní zážitkov a poznatkov sa deti šťastlivo vrátili domov.

                                                                            

                                                                                                                                                                    Zapísala :PaedDr. Emrichová Gabriela          
 

  

 

Dňa 13. mája 2010 sa uskutočnilo v Senici Okresné kolo 20. jubilejného Slávika Slovenska. I  tento rok mala naša škola v tejto súťaži zastúpenie. V 1.kategórii Mária Klára Kolibjárová z 2. B triedy obsadila 3. miesto. V 3. kategórii Kristína Petrášová z 8.B triedy získala Čestné uznanie poroty.

                                                                                                              Žiačky pripravovala Mgr. Špazierová.

 

  
Pri príležitosti Dňa Zeme vytvorili žiaci našej školy množstvo plagátov, kde sa vyjadrili k tejto téme. Zo všetkých bola vytvorená výstava, ktorá je v priestoroch I. st. na prízemí a na I. poschodí našej školy. Okrem plagátov je na výstave krásna priestorová práca žiakov 5.B triedy.
      Na výstavu všetkých srdečne pozývame.
V rámci Dňa Zeme navštívili našu školu 2 lesníci z Lesného závodu Šaštín-Stráže, ktorí spolu s deťmi zasadili do átria 3 mladé stromčeky. O stromčeky sa vzorne starajú žiaci 3.A triedy.

                                                                                                           Mgr. Anna Šeniglová

                                                                                                                                                                                                                               

V okresnom kole recitačnej súťaže v nemeckom jazyku - Goetheho  pamätník našu školu úspešne reprezentovali žiačky:

 Macejková Michaela z 8.A triedy - kategória vlastnej tvorby, získala čestné uznanie poroty.

Kirthová Iveta z 5.B triedy - kategória prózy, získala  3. miesto.

                                                                                                          Príprava Mgr. Diviaková

Krajský školský úrad v Trnave
Centrum voľného času Stonožka v Senici
             
P Y T A G O R I Á D A
             
Kategória P3, šk. rok 2009/2010
Vyhodnotenie okresného kola
OKRES SENICA
             
             
Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov Pripravoval
Úlohy Čas Spolu
Úspešní riešitelia  
1. Andrej Búran ZŠ Sadová 620, Senica 13 8 21 Mgr. Ľubica Závodská
2. Lucia Poništová ZŠ Komenského 959,Senica 12 9 21 Mgr. Vlasta Koprlová
3.  Michaela Trojková ZŠ Sadová 620,Senica 11 9 20 Mgr. Monika Mikušová
4.  Lujza Joríková ZŠ Sadová 620, Senica 10 10 20 Mgr. Ľubica Závodská
5.-7. Jana Nosková ZŠ V.P.Tótha 32, Senica 12 7 19 Mgr. Beata Palkovičová
5.-7. Mária Karásková ZŠ Komenského 959,Senica 12 7 19 Mgr. Hana Kalamenová
5.-7. Alexia Last ZŠ A.Radlinského Kúty 12 7 19 Mgr.Veronika Reháková
8.-10. Terézia Planková ZŠ V.P.Tótha 32, Senica 10 9 19 Mgr. Beáta Palkovičová
8.-10. Lucia Chalková ZŚ V.P.Tótha 32, Senica 10 9 19 Mgr. Beáta Palkovičová
8.-10. Soňa Nemečkayová ZŠ s MŠ Lakš. Nová Ves 10 9 19 Mgr. Andrea Dojčanová
11.-13. Vanessa Krchňavá ZŠ V.P.Tótha 32, Senica 11 7 18 Mgr. Beáta Palkovičová
11.-13. Adam Vlčák ZŠ Komenského 959,Senica 11 7 18 Mgr. Hana Kalamenová
11.-13. Martin Jediný ZŠ Mudrochova 1343,Senica 11 7 18 Mgr. Elena Medňanská
14. Richard Ladislav ZŠ Komenského 959,Senica 10 8 18 Mgr. Vlasta Koprlová
15.-17. Ema Vicenová ZŠ V.P.Tótha 32, Senica 10 7 17 Mgr. Beata Palkovičová
15.-17. Michaela Mindžáková ZŠ Komenského 959,Senica 10 7 17 Mgr. Hana Kalamenová
15.-17. Mário Žilínek ZŠ Sobotište 10 7 17 Mgr. Elena Zelenáková
18. Nikola Stachová ZŠ Štúrova 1115, Šaštín 11 1 12 Mgr. Jana Jochová
Riešitelia  
  Filip Pribyla  ZŠ Sekule  9 0 9 Mgr. Anna Šeniglová 
  Martin Malovík  ZŠ Hlboké  9 0 9 Mgr. Dagmar Slováková 
  Marek Mach  ZŠ Mudrochova 1343,Senica 9 0 9 Mgr. Hana Heldová 
  Dominik Cibula  ZŠ Sadová 620, Senica 9 0 9 Mgr. Monika Mikušová
  Sabína Paracková  ZŠ Sadová 620, Senica 9 0 9 Mgr. Jana Minxová 
  Tibor Vlček  ZŠ Častkov  9 0 9 Mgr. Jonášová
  Kristína Kozáková  ZŠ V.P.Tótha 32, Senica 9 0 9 Mgr. Beáta Palkovičová
  Anna Mária Vallová   ZŠ A.Radlinského Kúty 9 0 9 Mgr. Lucia Mihálová 
  Tereza Funteková  ZŠ s MŠ Lakš. Nová Ves 9 0 9 Mgr. Andrea Dojčanová
  Andrej Velický  ZŠ s MŠ Smolinské  8 0 8 Mgr. Viera Pribylová 
  Nikola Danihelová  ZŠ Smrdáky  8 0 8 Mgr. Petra Gajdošová 
  Jakub Pavlík  ZŠ Záhor. 919, B. Mikuláš 8 0 8 Mgr. Helena Cáková 
  Daniela Tomašovičová ZŠ Záhor. 919, B. Mikuláš 8 0 8 Mgr. Erika Cáková 
  Ondrej Čederle  ZŠ Sadová 620, Senica 8 0 8 Mgr. Jana Minxová 
  Tomáš Komorný  ZŠ A.Radlinského Kúty 8 0 8 Mgr. Veronika Reháková 
  Filip Bede ZŠ Sekule  7 0 7 Mgr. Michaela Mrázová 
  Lucia Skokánková  ZŠ Štúrova 1115, Šaštín 7 0 7 Mgr. Jana Jochová 
  Dominik Gašparík  ZŠ Hviezd. 1462, Šaštín  7 0 7 Mgr. Anna Lajdová
  Ivan Martinkovič  ZŠ Sobotište  7 0 7 Mgr. Elena Zelenáková
  Natália Neznáma  ZŠ Sobotište  7 0 7 Mgr. Elena Zelenáková
  Róbert Kaufman ZŠ Sadová 620, Senica 7 0 7 Mgr. Ľubica Závodská
  Bernadeta Štefanová  ZŠ Sadová 620, Senica 7 0 7 Mgr. Jana Minxová 
  Adriana Šaraboková  ZŠ Častkov  7 0 7 Mgr. Jonášová
  Dominika Psárska  ZŠ A.Radlinského Kúty 7 0 7 Mgr. Veronika Reháková 
  Jakub Polák  ZŠ Prievaly  6 0 6 Mgr. Gabriela Tunáková 
  Elena Poláková  ZŠ Záhor. 919, B. Mikuláš 6 0 6 Mgr. Erika Cáková 
  Tomáš Bartúnek  ZŠ Mudrochova 1343,Senica 6 0 6 Mgr. Hana Heldová 
  Lukáš Šúrek  ZŠ Mudrochova 1343,Senica 6 0 6 Mgr. Elena Medňanská
  Marek Ravas  ZŠ V.P.Tótha 32, Senica 6 0 6 Mgr. Beáta Palkovičová
  Jakub Hesek  ZŠ Komenského 959,Senica 6 0 6 Mgr. Vlasta Koprlová
  Ján Kir  ZŠ Komenského 959,Senica 6 0 6 Mgr. Vlasta Koprlová
  Radoslava Zálešáková ZŠ Častkov  6 0 6 Mgr. Andrea Dojčanová
  Martina Križánková  ZŠ s MŠ Štefanov  5 0 5 Mgr. Zuzana Burdová 
  Róbert Olša  ZŠ Dojč  5 0 5 Mgr. Dana Zlochová 
  Michal Polakovič  ZŠ s MŠ Hrad.p.Vrátnom  5 0 5 Mgr. Milan Zelenka
  Aleš Polakovič  ZŠ Štúrova 1115, Šaštín 5 0 5 Mgr. Emília Valachovičová 
  Matej Mešťánek  ZŠ Štúrova 1115, Šaštín 5 0 5 Mgr. Jana Jochová 
  Sophia Blažeková  ZŠ Sadová 620, Senica 5 0 5 Mgr. Monika Mikušová
  Jakub Dvorský  ZŠ Komenského 959,Senica 5 0 5 Mgr. Vlasta Koprlová
             
             
Počet úspešných riešiteľov: 18          
Počet riešiteľov: 39          
Počet škôl: 18          
             
Odborná porota: predsedníčka Mgr. Jana Joríková, ZŠ Sadová 620, Senica
               členovia:        Mgr. Jana Robychová, ZŠ Mudrochova 1343, Senica
       Mgr. Jana Sukupčáková, ZŠ Sobotište  
Vypracovala:  Dana Kopecká, CVČ v Senici                          Mgr. Ľudovít Vanek    
Metodické usmernenie: Mgr. Eva Valachovičová, KŠÚ v Trnave  
             
V Senici 13. 04. 2010       Mgr. Ľudovít Vanek
          prednosta KŠÚ v Trnave
             
             

Krajský školský úrad v Trnave
Centrum voľného času Stonožka v Senici
             
P Y T A G O R I Á D A
             
Kategória P5, šk. rok 2009/2010
Vyhodnotenie okresného kola
OKRES SENICA
             
Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov Pripravoval
Úlohy Čas Spolu
Úspešní riešitelia  
1. Erik Burda ZŠ Mudrochova 1343,Senica 14 9 23 Mgr. Lucia Špinerová
2. Jana Švrčková ZŠ Sobotište 12 11 23 Mgr. Jana Sukupčáková
3. Martin Očko ZŠ V.P.Tótha 32,Senica 14 8 22 PaedDr. M. Bestrová
4. Denis Šimon ZŠ Borský Mikuláš 12 10 22 Mgr. Viera Šajdíková
5. Marek Blažek ZŠ Sekule 13 8 21 Mgr. Jarmila Černá
6. Kristián Ravas ZŠ Mudrochova 1343,Senica 12 8 20 PaedDr. J.Siwiecová
7. Mário Krišák ZŠ Sadová 620,Senica 10 10 20 Mgr. Jana Joríková
8. Filip Čižmár ZŠ Dojč 11 8 19 Mgr.Ľubica Michálková
9. Tomáš Žilínek ZŠ Sobotište 10 9 19 Mgr.Jana Sukupčáková
10. Juraj Balga ZŠ Komenského 959,Senica 13 5 18 Mgr. Peter Polák
11. Kristián Mikulčík ZŠ s MŠ Cerová 277 10 8 18 RNDr. Ľ. Tomovičová
12. Samuel Funtek ZŠ Mudrochova 1343,Senica 11 6 17 PaedDr. J.Siwiecová
13. Kristína Oslejová ZŠ Sadová 620,Senica 11 5 16 Mgr. Dana Zlochová
14. Samuel Križan ZŠ Komenského 959,Senica 10 6 16 Mgr. Peter Polák
15. Tatiana Hauptmanová ZŠ Sadová 620,Senica 10 4 14 Mgr. Jana Joríková
Riešitelia  
  Erik Čepka ZŠ Komenského 959, Senica 9 0 9 Mgr. Peter Polák
  Matej Papp ZŠ Mudrochova 1343, Senica 9 0 9 Mgr. Lucia Špinerová
  František Jankovič ZŠ Sadová 620,Senica 8 0 8 Mgr. Jana Joríková
  Zuzana Karásková ZŠ Komenského 959, Senica 8 0 8 Mgr. Peter Polák
  Simona Svatíková ZŠ Školská 1 Jablonica 8 0 8 Mgr. Viera Žáková
  Natália Zlochová ZŠ Mudrochova 1343, Senica  8 0 8 Mgr. Lucia Špinerová
  Martin Mášik ZŠ V.P.Tótha 32,Senica 8 0 8 PaedDr. Martina Bestrová
  Radovan Tomeček ZŠ Sobotište 8 0 8 Mgr. Jana Sukupčáková
             
Počet úspešných riešiteľov: 15          
Počet riešiteľov: 8          
Počet škôl: 11           
             
Odborná porota: predsedníčka: Mgr. Jana Joríková, ZŠ Sadová 620, Senica
               členovia:         Mgr. Jana Robychová, ZŠ Mudrochova 1343, Senica
      Mgr. Jana Sukupčáková, ZŠ Sobotište  
             
Vypracovala: Dana Kopecká, CVČ Senica      
Metodické usmernenie:  Mgr. Eva Valachovičová, KŠÚ v Trnave  
         
V Senici 13. 04. 2010      Mgr. Ľudovít Vanek
          prednosta KŠÚ v Trnave

Krajský školský úrad v Trnave
Centrum voľného času Stonožka v Senici
             
P Y T A G O R I Á D A

           
Kategória P8, šk. rok 2009/2010
Vyhodnotenie okresného kola
OKRES SENICA
             
             
Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov Pripravoval
Úlohy Čas Spolu
Úspešní riešitelia  
1. Patrik Blanárik ZŠ Komenského 959, Senica 11 11 22 Mgr. Ingrid Kutálková
2. Milan Cák  ZŠ s MŠ Lakš. Nová Ves  13 7 20 Mgr. Natália Mareková 
3. Matúš Hladík  ZŠ Mudrochova 1343,Senica 14 5 19 Mgr. Jana Robychová
4.- 5. Michaela Macejková  ZŠ Sekule  12 7 19 RNDr. Mária Marecová
4.- 5. Branislav Bulka  ZŠ Štúrova 1115, Šaštín 12 7 19 Mgr. Jana Knapcová 
6. Lukáš Rybnikár  ZŚ Sobotište  10 9 19 Mgr. Jana Sukupčáková 
7. Marcel Janák  ZŚ s MŠ Cerová  11 5 16 Mgr. Miriam Hlupíková
Riešitelia  
  Martin Černek  ZŠ V.P.Tótha 32, Senica  9 0 9 Mgr. Anna Bacharová 
  Natália Slezáková  ZŚ s MŠ Cerová  8 0 8 Mgr. Miriam Hlupíková
  Simona Baumgartnerová ZŠ Sadová 620, Senica  8 0 8 Mgr. Jana Joríková 
  Katarína Gažová  ZŚ Školská 1, Jablonica  8 0 8 Mgr. Dana Masaryková 
  Michal Včelka  ZŠ V.P.Tótha 32, Senica  7 0 7 Mgr. Anna Bacharová 
  Filip Jurča  ZŠ Sadová 620, Senica  7 0 7 Mgr. Jana Joríková 
             
Počet úspešných riešiteľov: 7          
Počet riešiteľov: 6          
Počet škôl: 10           
       
Odborná porota: predsedníčka: Mgr. Jana Joríková, ZŠ Sadová 620, Senica
               členovia:         Mgr. Jana Robychová, ZŠ Mudrochova 1343, Senica
      Mgr. Miroslava valachovičová, ZŠ A.Radlinského, Kúty
      Mgr. Helena Pinkasová, ZŠ s MŠ Štefanov  
             
Vypracovala: Dana Kopecká, CVČ Senica      
Metodické usmernenie:  Mgr. Eva Valachovičová, KŠÚ v Trnave  
             Mgr. Ľudovít Vanek
V Senici 12. 04. 2010   prednosta KŠÚ v Trnave

 Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy a pani učiteľkám za prípravu.

 

   Žiaci na 1. stupni  preberajú v prírodovede tematický celok Človek. Súčasťou je i téma Ochrana človeka a poskytovanie prvej pomoci, preto bola pozvaná na našu školu pani Matulová - lektorka Slovenského červeného kríža, aby deťom 3. a 4. ročníka  odborne porozprávala o poskytovaní prvej pomoci. Prednáška sa uskutočnila 16.4.10

v priestoroch ŠK, kde bolo miesto i na praktické vyskúšanie resuscitácie. Deti sa dozvedeli skutočné veľa nového a zaujímavého. V závere prednášky si skúsili resuscitovať a mohli sa spýtať na to, čo ich zaujíma.
Prednáška sa stretla s pozitívnym ohlasom u detí a tiež u pedagógov.

              

                                                                                                                 Mgr. Anna Šeniglová

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE
Centrum voľného času Stonožka v Senici
               
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Kategória  Z  8,   šk. rok 2009 / 2010
Vyhodnotenie okresného kola
OKRES SENICA
               
Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov Pripravoval
1. 2. 3. Spolu
Úspešní riešitelia  
1. Diana Krahulcová ZŠ Sadová 620, Senica 6 1 6 13 Mgr. Jana Joríková
2. Barbora Kubinová ZŠ A.Radlinského, Kúty 6 5 1 12 Mgr. M. Valachovičová
3. Milan Cák ZŠ s MŠ Lakš. N. Ves 6 3 0 9 Mgr. Jana Wallnerová
 Riešitelia  
  Patrik Blanárik ZŠ Komenského 959, SE 6 1 0 7 Mgr. Ingrid Kutálková
  Matúš Hladík ZŠ Mudrochova 1343, SE 1 5 1 7 Mgr. Jana Robychová
  Branisla Bulka ZŠ Šaštín-Stráže 6 0 0 6 Mgr. Jana Knapcová
  Marcel Janák ZŠ s MŠ Cerová 0 0 6 6 Mgr. Miriam Chlupíková
  Lukáš Mikuš ZŠ Sadová 620, Senica 4 0 0 4 Mgr. Tatiana Oravcová
  Alžbeta Holenková ZŠ Sekule 0 1 0 1 RNDr. Mária Marecová
  Nikola Bordáčová ZŠ Mudrochova 1343, SE 0 0 0 0 Mgr. Jana Robychová
  Tomáš Harnoš ZŠ Mudrochova 1343, SE 0 0 0 0 Mgr. Jana Robychová
  Katarína Gažová ZŠ Jablonica 0 0 0 0 Mgr. D. Masaryková
  Ľubica Nemečková ZŠ Komenského 959, SE 0 0 0 0 Mgr. Ingrid Kutálková
  Lukáš Rehák ZŠ Sadová 620, Senica 0 0 0 0 Mgr. Jana Prečová
  Pavla Švárna  ZŠ Sadová 620, Senica 0 0 0 0 Mgr. Jana Prečová
               
               
Porota: Mgr. Jana Robychová,   Mgr. Jana Joríková,  Mgr. Jana Sukupčáková
  Mgr. Helena Pinkasová,  Mgr. Miroslava Valachovičová      
Počet úspešných riešiteľov:     3          
Počet riešiteľov:   15            
Počet škôl:  9            
               
V Senici  7. 4. 2010 Metodické usmernenie: Mgr. Eva Valachovičová, KŠÚ v  Trnave
               
   
Vypracovala: Oľga Kučková, CVČ Senica                                   Mgr. Ľudovít Vanek
                                                                           prednosta KŠÚ v Trnave            

 

 

 

                 
KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE  
Centrum voľného času Stonožka v Senici  

               
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  
Kategória  Z  7, šk. rok 2009 / 2010  
Vyhodnotenie okresného kola  
OKRES SENICA  
                 
Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov Pripravoval  
1. 2. 3. Spolu  
Úspešní riešitelia    
1. Lenka Adamíčková Gymn. L.Novomeského SE 6 0 6 12 Mgr. Zuzana Hercogová  
Riešitelia    
  Veronika Šrámková ZŠ Sekule 4 3 0 7 RNDr. Mária Marecová  
  Michal Jozéfek ZŠ Sadová 620, Senica 3 3 0 6 Mgr. Jana Prečová  
  Martina Pekárová Gymn. L.Novomeského SE 6 0 0 6 Mgr. Zuzana Hercogová  
  Róbert Ravas ZŠ Sadová 620, Senica 6 0 0 6 Mgr. Jana Prečová  
  Izabela Vrablecová ZŠ Šaštín-Stráže 6 0 0 6 Mgr. Jana Knapcová  
  Emma Závodská ZŠ Komenského 959, SE 1 3 2 6 Mgr. Ingrid Kutálková  
  Ľubomír Rýzek ZŠ Sadová 620, Senica 0 3 0 3 Mgr. Tatiana Oravcová  
  Monika Vojtková ZŠ Sadová 620, Senica 3 0 0 3 Mgr. Tatiana Oravcová  
  Kristína Bučková ZŠ Sekule 0 2 0 2 RNDr. Mária Marecová  
  Janka Mikušová ZŠ Mudrochova 1343, Senica 0 0 0 0 PaedDr. Jana Siwiecová  
  Romana Nesnadná ZŠ Šaštín-Stráže 0 0 0 0 Mgr. Jana Knapcová  
  Dušan Rýzek ZŠ Sadová 620, Senica 0 0 0 0 Mgr. Tatiana Oravcová  
  Natália Vaňková ZŠ Šaštín-Stráže 0 0 0 0 Mgr. Jana Knapcová  
                 
                 
Porota: Mgr. Jana Robychová,   Mgr. Jana Joríková,   Mgr. Jana Sukupčáková,  
  Mgr. Helena Pinkasová,  Mgr. Miroslava Valachovičová          
Počet úspešných riešiteľov:   1            
Počet riešiteľov:   14              
Počet škôl:   6 Metodické usmernenie: Mgr. Eva Valachovičová, KŠÚ v Trnave                           
                 
V Senici   7. 4. 2010              
                 
Vypracovala: Oľga Kučková, CVČ Senica                                      Mgr. Ľudovít Vanek  
                                                                              prednosta KŠÚ v Trnave              

  Ďakujeme  žiačkam a pani učiteľke Marecovej za vzornú reprezentáciu školy. 

Školské majstrovstvá trnavského kraja - volejbal ZŠ

Termín: 31.III.10


Miesto: Športová hala RSMS  Senica
Účastníci: ZŠ Galanta , Sídlisko SNP


ZŠ s MŠ  Trstín


ZŠ Sekule  ZŠ GALANTA , SÍDLISKO SNP ZŠ s MŠ  TRSTÍN ZŠ  SEKULE
ZŠ GALANTA , SÍDLISKO SNP M 0 : 2 0 : 2
ZŠ s MŠ  TRSTÍN 2 : 0 T 2 : 0
ZŠ SEKULE 2 :0 0 : 2 K  


     
Poradie: 1. ZŠ s MŠ  TRSTÍN    

2. ZŠ  SEKULE    

3. ZŠ  GALANTA , Sídlisko SNP 1415 / 49  
         
         
Na školské majstrovstvá SR postupuje  
ZŠ s MŠ  TRSTÍN      
         
         

 

Dňa 30.3. bola vyhodnotená  celoškolská literárno-výtvarná súťaž.

        O zlaté pero Ondreja Kubinu a O zlatý štetec Jozefa Chrenu. Súťaž bola určená pre žiakov3.-9. ročníka. Žiaci mohli vlastné literárne práce a ilustrácie kníh slovenských autorov posielať do súťaže viac ako päť týždňov.

         Do literárnej súťaže sa  zapojilo 15 žiakov a do výtvarnej časti 56 žiakov. Päťčlenná porota rozdelila výtvarne aj literárne práce do dvoch kategórií.

I.         kategória žiaci 3.-5. ročníka

II.        kategória žiaci 6.-9. ročníka

         Ceny pre víťazov-krásne knihy,zakúpilo ZRPŠ,za čo ďakujeme.

         Porota po zrátaní bodov určila nasledovné poradie:

         Literárna súťaž:

I.kategória

         1. Zlaté pero Ondreja Kubinu

                     - Gabriel Štefek-V.B

         2.Strieborné pero Ondreja Kubinu

                     - Erika Šrámková-V.B

         3.Bronzové pero Ondreja Kubinu

                     - Sofia Šimková-IV.B

II.kategória

          1.Zlaté pero Ondreja Kubinu

                     -Michaela Macejková-VIII.A

          2.Strieborné pero Ondreja Kubinu

                     -Martina Macejková-VII.A

          3.Bronzové pero Onreja Kubinu

                     -Jakub Ježek-VI.A

          Výtvarná súťaž

I.kategória

          1.Zlatý štetec Jozefa Chrenu

                      -Natália Hollá-V.A

          2.Strieborný štetec Jozefa Chrenu

                      -Kristína Milosárová-IV.A

          3.Bronzový štetec Jozefa Chrenu

                      -Daniela Wolfová-II.A

II.kategória

          1.Zlatý štetec Jozefa Chrenu

                      -Samuel Janči-VII.A

          2.Strieborný štetec Jozefa Chrenu

                      -Kristína Poláková-VIII.B

          3.Bronzový štetec Jozefa Chrenu

                      -Andrej Biro-VI.B   

          Oceneným i zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme. Ďakujem učiteľom ,ktorí žiakov pri ich tvorivej práci viedli a usmerňovali. Poďakovanie tiež patrí organizátorkám súťaže Mgr.Šrámkovej a Mgr.Májovskej.

           Tešíme sa na budúci ročník súťaže

                                                                                                Príspevok napísala Mgr.Májovská

"Matematický klokan"

Dňa 22. marca 2010 deti  na celom svete obľubujúce matematiku, počítali zábavné  príklady. Takmer 50 žiakov 1. a 2. stupńa našej školy sa pripojilo k 55 tisíc súťažiacim na celom Slovensku a absolvovalo medzinárodnú matematickú súťaž "Matematický klokan". Všetci so zanietením počítali a riešili ťažké matematické úlohy. Ďakujeme všetkým za účasť !

Na výsledky, ktoré deti dostanú poštou, si však budú musieť ešte chvíľu počkať.

                                                                                              Súťaž organizovali Mgr. Marecová a Mgr. Ježková.

 


Dňa 23.3.2010 navštívili našu školu policajti z Policajného zboru v Šaštíne-Strážoch s prednáškou pre žiakov 8. a 9. ročníka na tému Úvod do života. Policajti ozrejmili žiakom, za aké priestupky a prečiny sú vzhľadom k veku 14 rokov zodpovední, aké tresty ich čakajú a ako sa majú správať.

 

                                                                                                     Mgr. Šeniglová

 

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Hurbanov pamätník.

Terrmín: 19.3.2010

Miesto: Senica

Účasť: Andrea Valášková  zo 4.B triedy - príprava Mgr Zaicová

               Michaela Macejková z 8.A triedy - príprava Mgr.Májovská

Výsledky: A. Valášková  3. miesto


                                                                                                 Blahoželáme!

 

 

Dňa 18.3.2010 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili interaktívnej výstavy Tvoja správna voľba v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici.
Projekt Policajného zboru bol zameraný na prevenciu kriminality s cieľom eliminovať trestnú činnost pod vplyvom návykových látok a informovať o škodlivosti užívania so zameraním na fajčenie, alkohol, drogy. Projekt využíval inovatívne prístupy formou tvorivej dielne.
Žiaci sa dozvedeli veľa o škodlvosti cigariet, alkoholu a drog. Na záver si spoločne so sprievodcami výstavy
pani Paulíkovou a pánom  Mihálym zopakovali vedomosti, ktoré získali.Za aktivitu boli deti odmenené upomienkovými predmetmi.
Projekt veľmi prístupnou formou oslovil deti a splnil cieľ prevencie proti týmto neduhom spoločnosti.

 

                                                                                                           Mgr. Šeniglová 

KRAJSKÉ KOLO V DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE

Blahoželáme k úspechu a ďakujeme Mgr.Diviakovej.

 

Výsledková listina krajského kola Dejepisnej olympiády
2. ročník, školský rok 2009/2010, kategória D 

         
Trnavský kraj , 23. 3. 2010, Gymnázium L. Novomeského Senica
           
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Okres Písomný test
(max. 100 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
1. Brestovanský Brian ZŠ Podzámska 35 Hlohovec HC 75 L. Košařová
2. Marcel Janák ZŠ s MŠ Cerová SE 74 B. Malichová
3. Macejková Michaela ZŠ Sekule SE 73 D. Diviaková
4. Daniel Filo   Brezová 19 Piešťany   PN 69 Ľ. Melasová
5. Hurtík Lukáš   Brezová 19 Piešťany   PN 66 Ľ. Melasová
6. Pavlík Peter ZŠ M. R. Štefánika 30  Hlohovec HC 56 M. Magulová
7. Bohúnová Michaela ZŠ Spartakovská Trnava TT 54 A. Viceníková
8. Ivičič Kornel ZŠ s MŠ Gbely SI 51 D. Kocináková
9. Bartók Andrej ZŠ Vančurova Trnava TT 43 Ľ. Šimončíková
10. Nikitenko Leoš Jaromír ZŠ G. Dusíka Galanta GA 42 J. Makai
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
     

KRAJSKÉ KOLO V GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE

Žiakom blahoželáme a  Mgr. Škrabákovej ďakujeme za prípravu žiakov.Krajské kolo GO 17.3.2010Vyhodnotenie
Kategória F
             
Por.č. Meno žiaka Škola teoretická časť praktická časť spolu      
1. Andrej Bocan ZŠ, Vančurova TA 56 34 90      
2. Peter Kyseľ Gym. I. Kupca Hlohovec 55 34 89      
3. Macejková Michaela ZŠ Sekule 119 54 30 84      
4. Brian Brestovanský ZŠ Podzámska, Hlohovec 49 33 82      
5. Lukáš Hurtík ZŠ - Brezová, PN 46 35 81      
6. Ivana Hečková ZŠsMŠ Suchá n/P 54 26 80      
7. Janák Marcel ZŠ s MŠ Cerová 277 48 32 80      
8. Jakub Zaoral ZŠ Zeleneč 53 25 78      
9. Paulína Hodulová Gymn. P. de Coubertina, PN 47 31 78      
10. Eliška Eckerová ZŠ Červeník 47 29 76      
11. Mária Kožíšková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica 46 30 76      
12. Michal Božek ZŠ Školská 2, Holíč 44 31 75      
13. Blanárik Patrik ZŠ Komenského 959, Senica 45 29 74      
14. Miroslav Talapka ZŠ P. O. Hviezdoslava Sereď 42 32 74      
15. Viktória Nagy Gymn. A. Vámbéryho s VJM Dun. Streda 47 26 73      
16. Benedek Bodnár Gymn. A. Vámbéryho s VJM Dun. Streda 44 28 72      
17. Dávid Fodor ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda 41 30 71      
18. Radka Kováčová Gymn. P. de Coubertina, PN 46 24 70      
19. Linda Krčová ZŠ Radošovce 39 24 63      
20. Kitti Nagyová Gym. J. Matúšku Galanta 38 23 61      
21. Patrik Herzáň ZŠ G. Dusíka Galanta 27 16 43      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                       

Krajské kolo GO 17.3.2010                       

Vyhodnotenie
                      

Kategória G
                      
Por.č. Meno žiaka Škola teoretická časť praktická časť spolu      
1. Richard Hábel Gymnázium, J. Hollého TA 49 38 87      
2. Erika Skálová ZŠ Vajanského 2, Skalica 52 32 84      
3. Réka Penzinger Gym. Á. Vámbéryho s VJM Dun.Streda 47 34 81      
4. Ján Matulík ZŠ - Mojmírova, PN 41 35 76      
5. Keračík Richard ZŠ s MŠ Cerová 277 41 34 75      
6. Marek Bínovský ZŠ, J. Bottu TA 36 37 73      
7. Andrej Považan ZŠ Bernolákova 5, Holíč 46 25 71      
8. Alex Turan Gymn. P. de Coubertina, PN 41 30 71      
9. Martin Zdražil ZŠ Vajanského 2, Skalica 38 31 69      
10. Adam Siget ZŠ Felcána, Hlohovec 37 32 69      
11. Zsóka Halász Gym. Á. Vámbéryho s VJM Dun.Streda 34 35 69      
12. Filip Stančík ZŠ - Brezová, PN 28 36 64      
13. Samuel Obuch ZŠ, Vančurova TA 30 31 61      
14. Šrámková Veronika ZŠ Sekule 119 27 31 58      
15. Filip Ondriš ZŠ Podzámska, Hlohovec 28 28 56      
16. Adam Bauer ZŠ SNP Galanta 31 20 51      
17. Nikoleta Vajdová ZŠ V. Úľany 28 23 51      
18. Mikušová Jana ZŠ Mudrochova 1343, Senica 21 29 50      
19. Maroš Jaroščák ZŠ Dolné Zelenice 19 30 49      
20. Petronela Paulovičová ZŠ J. A. Komenského Sereď 18 23 41      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                            

Krajské kolo GO 17.3.2010                       

Vyhodnotenie
                      

Kategória H
                      
Por.č. Meno žiaka Škola teoretická časť praktická časť spolu      
1. Ondrej Šantavý Gymnázium F. V. Sasinka Skalica 55 39 94      
2. Štefan Lúčny Gymn. P. de Coubertina, PN 54 37 91      
3. Michael Andruch Gymn. L. Dúbravu Dun. Streda 52 39 91      
4. Radoslav Forro ZŠ Štefánikova Galanta 56 34 90      
5. Pavlína Milotová ZŠ Radošovce 51 38 89      
6. Andrea Jarošová ZŠ - Banka 49 38 87      
7. Ivan Michalec ZŠ Moravany Nad Váhom 50 35 85      
8. Toufar Martin ZŠ Sekule 119 49 35 84      
9. Andrej Hurajt ZŠsMŠ Hrnčiarovce n/P 45 39 84      
10. Janáková Erika ZŠ s MŠ Cerová 277 51 32 83      
11. Friderika Németh ZŠ a MŠ s VJM Orechová Potôň 49 34 83      
12. Adam Siva ZŠ J. A. Komenského Sereď 48 35 83      
13. Marek Lőrinc ZŠ Bojničky 45 33 78      
14. Erik Nágel ZŠ G. Dusíka Galanta 42 34 76      
15. Luboš Cesnek ZŠsMŠ Dolná Krupá 44 29 73      
16. Cintia Bugár ZŠ a MŠ s VJM Orechová Potôň 40 28 68      
17. Renáta Urbanová ZŠ Červeník 38 30 68      
18. Matúš Jurena ZŠ Kľačany 34 33 67      
19. Martin Čapkovič ZŠ, J. Bottu TA 31 33 64      
20. Janovičová Aneta ZŠ Mudrochova 1343,Senica 34 27 61      
21. Peter Vizváry ZŠ Radošovce 0 0

0

     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

POSEDENIE PRI SAMOVARE

V rámci nového školského vzdelávacieho programu sa v našej škole okrem angličtiny a nemčiny vyučuje ako druhý cudzí jazyk aj ruština. Spoznávať túto krajinu, jej históriu, tradície a zvyky sa rozhodli žiaci spolu  s pani učiteľkou Šrámkovou posedením a rozprávaním  pri samovare. Súčasťou posedenia bola aj výstavka ruských kníh, keramiky a rôznych upomienkových predmetov. Prioritu samozrejme  zohrával samovar a výborný ruský čaj. Deti sa netradičnou formou dozvedeli nové informácie o krajine, ktorej jazyk sa učia a dali si záväzok, že si podujatie určite zopakujú.

  

Shakespeare v nás - postupová súťaž

 

Termín: 17.03.2010

 

Miesto: ZŠ Sekule

 

Zúčastnení: žiaci 3. - 8. ročníka

 

Organizovala: Ing. Knotková

 

                                               

Výsledky boli nasledovné :


Rocnik 3.,4.,5. - próza -1. miesto Sekerová Sabina         5. B
                                 2. miesto Valásková  Andrea      4. B
                                               Markovicová Angelika  4.B
                                 3. miesto Uhrova Karolína 3.A


Ročník 6., 7., 8. - piesne -1. miesto Kaderová Mária 7. A
                                                  Macejková Martina 7.A
                                                  Vidovičová Jana  7.B


Ročník 6.,7.,8. - próza - 1.miesto - Uhrinec Tomáš - 8. A
                                  2. miesto - Škrabáková Simona - 7. A

Ročník 6., 7., 8. - dramatizácia- 1. miesto - kolektív žiakov 6. A

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU SENICA

 VOLEJBAL ZŠ - DIEVČATÁ

 

TERMÍN : 16. marec 2010 { utorok }

MIESTO : Telocvičňa Gymnázium L. Novomeského Senica


PORADIE ZÁPASOV :


GYMNÁZIUM SENICA - ZŠ SEKULE 2 : 0

III. ZŠ SENICA - I. ZŠ SENICA 0 : 2

IV. ZŠ SENICA - GYMNÁZIUM SENICA 0 : 2

ZŠ SEKULE - III. ZŠ SENICA 2 : 0

IV. ZŠ SENICA - I. ZŠ SENICA 0 : 2

GYMNÁZIUM SENICA - III. ZŠ SENICA 2 : 0

ZŠ SEKULE - IV. ZŠ SENICA 2 : 0

I. ZŠ SENICA - GYMNÁZIUM SENICA 1 : 2

III. ZŠ SENICA - IV. ZŠ SENICA 2 : 0

I. ZŠ SENICA - ZŠ SEKULE 2 : 1


PORADIE : 1. GYMNÁZIUM SENICA

2. ZŠ SENICA , UL. V.P. TÓTHA

3. ZŠ SEKULE

4. ZŠ SENICA , SADOVÁ UL.

5. ZŠ SENICA , MUDROCHOVA UL.


Víťazné družstvo hralo v zložení : P. Hercogová , E. Filková , E. Kittová , M. Kolényová , A. Vicenová , V. Bernáthová , M. Krutá a P. Gembešová .


 

ŠKOLSKÉ  MAJSTROVSTVÁ  OKRESU  SENICA             

            „  VOLEJBAL   ZŠ  – CHLAPCI „


TERMÍN     :  24.  február  2010   {  streda   }

MIESTO     :  Telocvičňa   ZŠ  Senica , Komenského ul.

                  

PORADIE  ZÁPASOV  :         „ A „

 

ZŠ  KÚTY                              -  II.  ZŠ  SENICA                   1 : 1   / 39 : 38 /

IV.  ZŠ  SENICA                    -  ZŠ  KÚTY                           2 : 0   / 40 : 33 /

II.  ZŠ  SENICA                      -  IV.  ZŠ  SENICA                 0 : 2   / 30 : 40 /

 

 

                                                      

PORADIE   :   „ A „       1.  IV.  ZŠ  SENICA 

                                  2.  ZŠ  KÚTY

                                  3.  II.  ZŠ  SENICA 

                      „ B „

I.  ZŠ  SENICA                       -  III.  ZŠ  SENICA                 0 : 2   / 30 : 40 /

ZŠ  SEKULE                           -  I.  ZŠ  SENICA                    1 : 1   / 38 : 37 /

III.  ZŠ  SENICA                       -  ZŠ  SEKULE                       0 : 2   / 36 : 40 /

 

PORADIE  :   „ B „        1.  ZŠ  SEKULE

2.     III . ZŠ  SENICA

3.     I .  ZŠ  SENICA 

Semifinále  :

 

IV.  ZŠ  SENICA                    -  III.  ZŠ  SENICA                 1 : 1    / 34 : 32 /

ZŠ  SEKULE                           -  ZŠ  KÚTY                           2 : 0   / 40 : 24 /

 

o   3. – 4. miesto

ZŠ  KÚTY                              -  III.  ZŠ  SENICA                 1 : 1   / 33 : 39 /

 

o 1. – 2.miesto

IV.  ZŠ  SENICA                    -  ZŠ  SEKULE                       0 : 2   / 27 : 40 /

PORADIE  :         1.  ZŠ  SEKULE

2.     ZŠ  SENICA , MUDROCHOVA  UL.  UL.

3.     ZŠ  SENICA , SADOVÁ  UL.

4.     ZŠ  KÚTY

 

Víťazné družstvo hralo v zložení : S. Brečka , J. Švonavský , D. Horný , D. Bolf , D. Džurný , M. Juriga , P. Sekera   a   D. Sekulský .

 

 

Hurbanov pamätník - okresné kolo

 

 Termín: 23.2.2010 v Kútoch

 Účasť: 6 žiakov našej školy

 1. miesto    próza    A. Valášková 4.B   - postup do okresného kola,   príprava Mgr. Zaicová

 1. miesto    próza    M. Macejková 8.A  - postup do okresného kola,   príprava Mgr. Májovská

 3. miesto    poézia   M. Froncová 5.B    - príprava Mgr. Májovská

 3. miesto     próza   K. Petrášová 8.B   - príprava Mgr. Daňková

                                                     

                                                                                     Veľa úspechov v okresnom kole!

 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo
Termín: 10. februára 2010
Miesto: Senica
Vyhodnotenie:
5. ročník   Marek Blažek                1. miesto
6. ročník   Martin Toufar                2. miesto
7. ročník   Veronika Šrámková       3. miesto
8. ročník   Michaela Macejková       2. miesto

Príprava Mgr. Škrabáková
Podrobné informácie na www.ksutt.sk
                                                                         Blahoželáme !


VYCHÁDZKA DO LESA

 

Predmety Prírodoveda či Vlastiveda integrujú viaceré prírodovedné  oblasti. Postupne oboznamujú deti s prírodnými javmi a zákonitosťami. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, pričom východiskom  k stanoveniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti a ich minulá skúsenosť.

   V rámci ŠkVP a medzipredmetových vzťahov zorganizovali pani učiteľky I.st  so žiakmi  3.A, 4.A a 4.B dňa 9.2.10 vychádzku do lesa spojenú s kŕmením poľovnej zveri. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s členmi Poľovníckého združenia Moravský Svätý Ján.  Ing. Ľuboslav Linder, pán Štefan Haššo a traja psíkovia boli pre deti výborní sprievodcovia. Zaviedli ich  ku krmelcu, kde deti prikrmovali zvieratá. Potom psíci ukázali ako vedia vystopovať a priniesť bažantov. Záver vychádzky strávili deti v Poľovníckej chate v Moravskom Sv. Jáne, kde sa všetci zohriali pri krbe, poobzerali si poľovnícke trofeje a mohli sa dozvedieť všeličo zaujímavé o poľovníctve a prírode vôbec. Z vydarenej vychádzky sa deti vrátili do školy plné dojmov a zážitkov z prírody.
   
Ďakujeme poľovníkom za poučné popoludnie, spojené s poznávaním pekného lesného prostredia. 

                                                                                                                           /viď fotoalbum/


ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO KRAJA V BASKETBALE ŽIAKOV

Termín: 4. februára 2010
Miesto: športová hala v Seredi
Umiestnenie: 2. miesto
Príprava: Mgr. Šafránek

 
                        
                                                                Blahoželáme!


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Termín okresného kola: 4. februára 2010
Miesto: ZŠ Senica
Umiestnenie:  2. miesto Michaela Macejková 8.A  
                    4. miesto Michaela Kovácsová 8.A
                    7. miesto Martin Kadlíček 9.B
Príprava: Mgr. Diviaková
                                      Blahoželáme!

Podrobné informácie na www.ksutt.sk.


Hurbanov pamätník

Dňa 8.2.2010 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník.
36 recitátorov II. stupňa pripravovali vyučujúce SJL  Blažová. Daňková a Májovská.
Výkony žiakov hodnotila porota v zložení: p. uč. Daňková, Diviaková, Blažová, Knotková, Krajčírová,Šrámková a Májovská.
   Porota rozhodla o nasledovnom umiestnení:

II. kategória poézia:
1. Froncová Michaela     5.B
2. Zaicová Barbora       7.B
3. Štefek Martin            7.A

II. kategória próza:
1. Telárová Michaela      7.B
2. Sekerová Sabína
    Vávrová Romana       5.B
3. Bolf Marek                 5.A

III. kategória poézia:
1. Macejková Michaela    8.A
2. Emrichová Eliška        9.B
3. Bračka Samuel           9.B

III. kategória próza:
1. Petrášová Kristína      8.B
2. Dúšková Ester           8.B
3. Daňková Klaudia        9.B

   Žiaci boli odmenení peknými diplomami a cenami z príspevkov rodičov. Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme, vyučujúcim ďakujeme za prípravu žiakov.
   Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach budú školu reprezentovať  na obvodnom kole súťaže v Kútoch.

                                                              Vedúca PK- SJL - Mgr. Májovská

 

Školské kolo H. pamätníka I. stupeň

Termín:15.2.2010

Počet súťažiacich: 29

Umiestnenie:

Próza: 1. miesto     A. Valášková 4.B                      Poézia: 1. miesto   P. Hajdin    4.B

           2. miesto     K. Milosárová 4.A                                  2. miesto  S. Šimková 4.B

              3. miesto        P. Brečka 4.B                                                    3. miesto     L. Mračnová 3.B   

Porota bola zložená z vyučujúcich: Ježkovej, Štefkovej, Šeniglovej, Mrázovej, Emrichovej, Krajčírovej, Zaicovej

                      

                                                                             Vedúca MZ I. stupňa - Mgr. Zaicová

                             
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 19.januára 2010 sme sa zúčastnili na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku.Toto sa  konalo na ZŠ Holíč, Bernolákova ulica. Našu školu reprezentovala Mária Kaderová, žiačka 7.A triedy. Mária súťažila so svojimi súpermi v o vedomostiach z anglickej gramatiky, z čítania s porozumením, počúvania s porozumením, písala príbeh v angličtine podľa predloženého obrázku a v záverečnej časti presviedčala porotu, prečo si musí zobrať na výlet farebný sprej na vlasy, lano a iné zvláštne veci. Mária  vybojovala vo svojej kategórii /5.,6.,7.ročník/ pekné 3. miesto. Prípravu zabezpečila učiteľka AJ  Štefánia Knotková.

 

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE
Vajanského 2, 917 00
Výsledková listina okresného kola Olympiády v anglickom jazyku ZŠ
20. ročník, školský rok 2009/2010 
Okres SENICA 19. 1. 2010, Základná škola Bernolákova 5, Holíč
                     
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Čiastkové body Body spolu
(max. 70 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
Písomná časť Ústna časť
  Slovná zásoba
(max. 10 b.)
Gramatika
(max. 15 b.)
  Počúvanie s porozumením
(max. 5 b.)
  Čítanie s porozumením
(max. 10 b.)
  Voľný rozhovor
(max. 15 b.)
  Práca s obrázkom
(max. 15 b.)
1. A Katarína Radočáková Gymnázium L. Novomeského Senica 0,00 8,00 4,50 10,00 5,33 4,00 31,83 Mgr.Ľ.Radočáková
2. Emma Závodská Základná škola Komenského 959, Senica 2,00 2,00 2,00 2,00 8,33 10,33 26,66 Mgr. Ján Štefeček
3. Mária Kaderová Základná škola Sekule 2,00 3,00 2,00 4,00 4,33 7,67 23,00 Ing.Štefánia Knotková 
4. Andrea Mihályová Základná škola s MŠ Cerová 3,00 3,00 3,00 4,00 1,67 5,00 19,67 Marta Čechovičová
5. Martin Závodský Základná škola Sadová 620, Senica 1,00 1,00 3,00 4,00 5,33 4,67 19,00 Mgr. Ľubica Pecňová
6. Ladislav Vician Základná škola V.P.Tótha 32, Senica 2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 4,67 16,67 PhDr.J. Melicherová
7. Sára Filová  Základná škola Dojč 0,00 2,00 1,00 3,00 2,33 0,00 8,33 Mgr. Jozef Petrulka
1. B Filip Nosko Gymnázium L. Novomeského Senica 7,50 11,00 5,00 10,00 15,00 15,00 63,50 Lucia Jurigová
2. Tatiana Ovečková Základná škola Šaštín - Stráže 4,50 9,00 5,00 8,00 9,67 13,00 49,17 Mgr. Božena Balgová
3. Antónia Grebeničková Základná škola Komenského 959, Senica 4,50 6,00 5,00 8,00 12,33 13,33 49,16 Mgr. Júlia Jelínková
4. Marek Motus Základná škola Jablonica 4,50 9,00 5,00 10,00 11,00 9,33 48,83 Marta Čurajová
5. Vanesa Rišková Základná škola A. Radlinského Kúty 3,00 6,00 5,00 10,00 10,67 13,67 48,34 Mgr. Miriam Vlčková
6. Natália Skuráková Základná škola Sadová 620, Senica 2,00 6,00 5,00 2,00 7,67 10,00 32,67 Andrea Chomová
7. Timotej Filípek Základná škola Borský Mikuláš 1,50 8,00 4,00 4,00 5,00 6,33 28,83 Mgr. D.Tomašovičová
8. Ľubomír Koprla Základná škola V.P.Tótha 32, Senica 4,00 2,00 3,00 4,00 5,33 6,00 24,33 Mgr. Zuzana Ciranová
9. Adam Perička Základná škola Dojč 1,50 2,00 3,00 4,00 4,67 6,67 21,84 Mgr. Jozef Petrulka
1. C Tomáš Víttek Základná škola Borský Mikuláš 4,00 2,00 1,00 0,00 6,00 8,33 21,33 Mgr. D.Tomašovičová
        Predseda OK O v AJ: Mgr. Božena Balgová 
                     
  Počet súťažiacich: 17 Porota: Mgr. Anna Holzmannová, Mgr.Katarína Záhradníková, Gymnázium F.V. Sasinka Skalica, Mgr. Vladimír Janíček SOŠ Holíč
   
  Počet škôl: 11 Predseda poroty: Mgr.Božena Balgová, Základná škola Šaštín-Stráže      
                     
  V Holíči 19.januára 2010 Metodické usmernenie: Mgr. Eva Valachovičová, KŠÚ v Trnave     Mgr. Ľudovít Vanek
                  prednosta KŠÚ v Trnave

Školské MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE

 

        Dňa 3.2.2008 sa žiaci Základnej školy Sekule (ZŠ) zúčastnili Školských majstrovstvách okresu v stolnom tenise v Kútoch. Družstvo bolo zložené z hráčov: Samuel Brečka (9.B), Lukáš Zborovjan (7.A), Damián Martinkovič (7.A) a Pavol Brečka (4.B). Naše družstvo bolo zaradené do skupiny B-2 (školy nad 300 žiakov) spolu zo III. ZŠ Senica, IV. ZŠ Senica a ZŠ Šaštín - Stráže. Spolu sa zúčastnilo deväť základných škôl.

        Hrali trojčlenné družstvá. Každý hráč odohral dva zápasy a hrala sa jedna štvorhra. Hralo sa na dva víťazné sety.  Z našej skupiny postupovali prvý dvaja do dvoch 3-člených finálových skupín. Poradie vo finálovej skupine určovalo o ktoré miesto sa bude hrať (tzn. 1. z finálových skupín o 1. miesto, 2. z finálových skupín o 3. miesto).

V základnej skupine sme porazili hráčov z III. ZŠ Senica pomerne hladko v pomere 6:1. Hrali sme v zložení Samuel Brečka (dva vyhrané zápasy z dvoch + vyhraná štvorhra), Lukáš Zborovjan (2 z 2) a Pavol Brečka (1 z 2 + vyhraná štvorhra). Druhý zápas sme prehrali v pomere 3:4 zo IV. ZŠ Senica v zložení Samuel Brečka (1 z 2 + prehraná štvorhra), Lukáš Zborovjan (1 z 2) a Pavol Brečka (1 z 2 + prehraná štvorhra). V poslednom, zápase základnej skupiny sme sa stretli zo ZŠ Šaštín – Stráže. Tento zápas sme vyhrali v pomere 5:2. Bodovali Samuel Brečka (2 z 2 + vyhraná štvorhra), Damián Martinkovič (1 z 2) a Pavol Brečka (1 z 2 + vyhraná štvorhra). V základnej skupine sme skončili na 2. postupovom mieste.

V druhej finálovej skupine sme skrížili rakety z II. ZŠ Senica a so ZŠ Borský Svätý Jur. V prvom zápase sme podľahli II. ZŠ Senica v pomere 3:4 v zložení Samuel Brečka (2 z 2 + vyhraná štvorhra), Lukáš Zborovjan (0 z 2) a Pavol Brečka (0 z 2 + vyhraná štvorhra). Touto tesnou prehrou sme prišli o šancu bojovať o prvé miesto. V druhom zápase finálovej skupiny sme sa stretli zo ZŠ Borský Svätý Jur. Ak sme chceli hrať o 3. miesto museli sme tento zápas vyhrať. Trochu nám to zväzovalo ruky no i napriek tomu sme vyhrali v pomere 4:3. O body sa postarali Samuel Brečka (2 z 2 + vyhraná štvorhra), Lukáš Zborovjan (0 z 2) a Pavol Brečka (1 z 2 + vyhraná štvorhra).

V boji o 3. miesto sme sa stretli zo IV. ZŠ Senica. Chceli sme im oplatiť prehru zo základnej skupiny. Snaha bola, ale únava zo zápasov ako i prílišné chcenie nám zabránili možnému víťazstvu a tak sme prehrali v pomere 1:4. Zvyšné dva zápasy sa neodohrali, pretože o víťazovi rozhodol štvrtý získaný bod. Obsadili sme celkové štvrté miesto.

Poradie na prvých štyroch miestach:

1.    ZŠ Čáry

2.    II. ZŠ Senica

3.    IV. ZŠ Senica

4.    ZŠ Sekule

Chlapcom blahoželáme k peknému umiestneniu. Držíme palce dievčatám, ktoré sa zúčastnia Školských majstrovstiev okresu v stolnom tenise dňa 9.2.2010 v Borskom Svätom Jure.       

 

 

Vedúci stolnotenisového krúžku:                  Ondrej Kmoško

                                                                      Peter Šrámek


 ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

TERMÍN USKUTOČNENIA: 3. - 4. február 2010

Zapísaných je 39 detí. 18 z MŠ Sekule a 21 z MŠ  Moravský Svätý Ján.
Pre niekoľko detí žiadajú rodičia odklad povinnej školskej dochádzky z dôvodu školskej nezrelosti a poruchám reči.


  ŠKOLSKÉ  MAJSTROVSTVÁ  OKRESU  SENICA
 
          

 

 

 

 

„ STOLNÝ  TENIS - ZŠ –DRUŽSTVÁ CHLAPCI 

TERMÍN :  3 . február  2010   

MIESTO     :  Telocvičňa     Kúty

                  

PORADIE  ZÁPASOV  : „ A „

  ČÁRY                          - ZŠ s MŠ  BOR. SV. JUR     7 : 0

  ČÁRY                           - ZŠ s MŠ  ŠTEFANOV         7 : 0

ZŠ s MŠ  BORSKÝ SV. JUR  - ZŠ s MŠ  ŠTEFANOV         0 : 7

PORADIE  :     1. ZŠ  ČÁRY

                      2. ZŠ s MŠ  BORSKÝ SV. JUR

                      3. ZŠ s MŠ  ŠTEFANOV

                          „ B „

II.    SENICA                  -    KÚTY                               4 : 3

PORADIE  :       1.  II.    SENICA


                              „ C „

  ŠAŠTÍN – STRÁŽE  -  IV.    SENICA                       1 : 6

III.    SENICA           -    SEKULE                            1 : 6

IV.    SENICA           -    SEKULE                            4 : 3

  ŠAŠTÍN – STRÁŽE  -  III.    SENICA                       4 : 3

III.    SENICA           -  IV.    SENICA                      1 : 6

  SEKULE                 -    ŠAŠTÍN – STRÁŽE               5 : 2

PORADIE  :               1.  IV.    SENICA

                        2.    SEKULE

                        3.    ŠAŠTÍN – STRÁŽE

                        4.  III. ZŠ  SENICA 

POSTUPUJÚCI   : „ A „  SKUPINA

  ČÁRY                          -    KÚTY                        7 : 0

  KÚTY                          -  IV.    SENICA               2 : 5

  ČÁRY                           -  IV.    SENICA              4 : 3

PORADIE  :              

1.    ČÁRY

2.    <!--[endif]-->IV.    SENICA

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->  KÚTY

                           „ B „  SKUPINA

ZŠ s MŠ  BORSKÝ SV. JUR    -  II.    SENICA                       2 : 5

II.    SENICA                    - ZŠ  SEKULE                             4 : 3

ZŠ s MŠ  BORSKÝ SV. JUR    -    SEKULE                            3 : 4

PORADIE  :                 1.  II.    SENICA

                                   2.    SEKULE

                                   3.  ZŠ s MŠ  BORSKÝ SV. JUR

o   3. - 4. miesto

  SEKULE                       -  IV.    SENICA                      1 : 6

o 1. – 2. miesto

  ČÁRY                          -  II.    SENICA                       6 : 1

PORADIE  :                 1.    ČÁRY

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->  SENICA  ,  KOMENSKÉHO  UL.

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->  SENICA  ,  MUDROCHOVA  UL.

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->  SEKULE

Víťazné družstvo    ČÁRY  hralo v zostave Matúš  Morávek , Andrej Královič , Denis Kollár .


               

V piatok 18.decembra2009 sa uskutočnila Vianočná akadémia.

 

Ďakujeme rodičom a všetkým  občanom za účasť a podporu.
(viď fotogaléria)

 

 

 

Akcia: Matematická Pytagoriáda - školské kolo

Termín: 15.12.2009 žiaci 3. - 5. ročníka - 22 žiakov

            16.12.2009 žiaci 6. - 9. ročníka - 48 žiakov

 

Postup do okresného kola:

P3  Filip Bede              3.B    príprava Mgr. Mrzová

     Filip Pribila             3.A    príprava Mgr. Šeniglová

 

P5 Marek Blažek           5.A    príprava  Mgr. Černá

 

P8 Michaela Macejková  8.A    príprava RNDr. Marecová

 

 

 Termín: 7.12.2009

Miesto: telocvičňa ZŠ Sekule

Akcie: Mikulášsky turnaj vo vybíjanej žiakov

1. stupňa

       

Mikulášsky turnaj vo volejbale.

Zúčastnené družstvá: ZŠ Sekule

                               ZŠ Kúty

                               ZŠ Borský Sv. Jur

                               ZŠ Závod

Umiestnenie:  1. ZŠ Sekule "A"

                    2. ZŠ Borský Sv. Jur

                    3. ZŠ Závod

                    4. ZŠ Kúty

                    5. ZŠ Sekule "B"

 

Organizácia: Mgr.Šrámková

Organizátorom, súťažiacim a všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú atmosféru.

 

 

Termín: 7.12.2009

Miesto: KD v Moravskom Sv. Jáne

Akcia: Mikuláš a Hviezdička - divadelné predstavenie divadla HAAF

Zúčastnení: žiaci 1. stupňa a 5. ročníkov

Organizácia: Mgr. Šeniglová

 

 

Termín: 3.december 2009

Miesto: Gymnázium Sereď

Akcia. Krajské kolo olympiády v slovenskom jazyku

Súťažiaca: Klaudia Daňková

Príprava: Mgr.Helena Daňková

 

 

Výsledková listina krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
2. ročník, školský rok 2009/2010, kategória C 
                 
Trnavský kraj, 3. 12. 2009, Gymnázium V. Mihálika Sereď
                 
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Okres Čiastkové body Body spolu
(max. 55 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
Písomná časť Ústna časť
Práca s textom                    (max. 25 b.) Transformácia textu                   (max. 15 b.) Ústny prejav
(max. 15 b.)
1. Kyselicová Tatiana ZŠ K. Mahra 11 Trnava TT 24 15 13 52 PaedDr. G. Fodorová
2. Szeitlová Laura ZŠ M. Bela Šamorín DS 16 14 11 41 Mgr. S. Gottgeislová
3. Vrabcová Veronika ZŠ SNP 1415 Galanta GA 19 11 10 40 Mgr. D. Tiefenbach
4. Petrovičová Lucia ZŠ a MŠ Gbely, Pionierska 697 SI 19 9 11 39 PaedDr. E. Siráňová
5. Benedik Matúš ZŠ Holubyho 15, Piešťany PN 20 5 8 33 Mgr. A. Madunická
6. Dańková Klaudia ZŠ Sekule SE 16 5 11 32 Mgr. H. Daňková
7. Brestovanský Brian ZŠ Podzámska 35, Hlohovec HC 20 2 9 31 Mgr. J. Pauková
8.                
9.                
10.                
11.                
12.   Úspešný riešiteľ dosiahol 30 bodov.            
13.                
                 
        Predseda KK OSJL: Mgr. A. Ujlacká
                 
Organizátor: Gymnázium V. Mihálika Sereď

 

Termín: 2. december 2009

Miesto: ZŠ Sadová Senica

Akcia: Školské majstrovstvá okresu v basketbale

Umiestnenie: 1. miesto, postup do regionálneho kola.

Príprava: Mgr. Šafránek

                                               Blahoželáme!

 

 

14 žiakov 9. a 8. ročníkov sa zúčastnilo dňa 24.11.2009 Dňa otvorených dverí v SOŠ elektrotechnickej v Gbeloch.Žiaci si prezreli priestory školy, odborné učebne, oboznámili sa s vyuč. odbormi v škole.

Akciu organizovala výchovná poradkyňa Mgr.Diviaková.

 

 

 

Udalosti spred 20. rokov si žiaci našej školy pripomenuli prostredníctvom relácie do školského rozhlasu

a premietaním dokumentárnych filmov, prostredníctvom ktorých spoznávali nielen významné osobnosti, ale aj hymnu novembra 1989. Predovšetkým deviatakov zaujali piesne M. Kubišovej a K. Kryla. Podrobné informácie o novembrových udalostiach vyhľadávali žiaci i na internetových stránkach.

Aktivity pre žiakov organizovala vyučujúca dejepisu - Mgr.Diviaková.

 

 

S problematikou nebezpečenstva užívania drog sa žiaci oboznamujú už na 1. stupni. Žiaci tretích ročníkov besedovali na túto tému s pánom riaditeľom. Nadobudnuté informácie žiaci následne znázornili na hodinách výtvarnej výchovy.

 

 

Olympiáda SJL

Dňa 4.11.2009 sa žiačka 9.B triedy Klaudia Daňková zúčastnila okresného kola olympiády slovenského jazyka a literatúry v Skalici. Umiestnila sa na 1. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 3.12.2009 v Seredi. Žiačku pripravovala Mgr.Daňková.

 

 

Shakespearovské dni

Svoje takmer mesačné úsilie predviedli žiaci deviatych ročníkov v dňoch 26.-28.10.2009 na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Vo fantáziii sa preniesli do 16. storočia, do obdobia Shakespeara.Vo vyzdobenej triede sedeli vyobliekaní v dobovom oblečení a predviedli nacvičené ukážky z tragédií W. Shakespeara.

Na hodine využili jazykové štýly-administratívny-pripravili plagáty a pozvánky,rečnícky-predniesli referát

o živote a diele W.Shakespeara, umelecký-predstavili sa s ukážkami hier Rómeo a Júlia, Hamlet, publicistický-interview s p. riaditeľom a hlavnými predstaviteľmi, hovorový-rozprávali sa medzi sebou o vydarenej hodine. Žiaci si vyslúžili slová chvály od p. zástupkyne aj od triednej učiteľky.

Hodiny netradičnej výučby so žiakmi pripravovala Mgr. Daňková.

 

 

Termín: 28.10.2009

Miesto: Senica

Akcia: Futbal ZŠ - starší žiaci

Príprava: Mgr. Šafránek


 

Dňa 21.10.2009 sa zúčastnili ml. žiaci turnaja vo futbale v Šaštíne-Strážoch.

Príprava: Mgr. Šafránek.

 

Dňa 8.októbra sa na našej škole uskutočnil Beh Zdravia.

Zúčastnilo sa ho 117 žiakov z I. stupňa.

 

Výsledky:

 

Kategória 1. roč. dievčatá

1. Barbora Pavlínová – 1.A

2. Silvia Prachárová – 1.A

3. Tara Mária Šišoláková – 1.A

 

Kategória 1.roč. chlapci

1. Andrej Zajíc – 1.A

2. Oliver Mihál – 1.A

3. Martin Franz – 1.A

 

Kategória 2.roč. dievčatá

1. Kristína Jirmanová – 2.A

2. Kristína Pavlínová – 2.A

3. Lívia Drgoncová – 2.B

 

Kategória 2. roč. chlapci

1. Jakub Hrica – 2.B

2. Jakub Petráň – 2.A

3.  Martin Knotek – 2.B

 

 

Kategória 3. roč. dievčatá

1. Viktória Martinkovičová – 3.A

2. Daniela Čermáková – 3.B

3. Mária Hajdinová – 3.B

 

Kategória 3. roč. chlapci

1. Tomáš Čulen – 3.A

2. Tomáš Krajčír – 3.A

3. Jakub Leskovský – 3.A

 

Kategória 4.roč. dievčatá

1. Andrea Valášková – 4.B

2. Kristína Milosárová – 4.A

3. Simona Vadinová – 4.A

 

Kategória 4. roč. chlapci

1. Dominik Emrich – 4.A

2. Patrik Kovár – 4.A

3. Patrik Hajdin – 4.B

 

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým účastníkom behu za výborné športové výkony.

 


7. októbra 2009 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník Memoriálu Mgr. Vlastimila Šimka. Vo futbale zápolilo 6. žiackych družstiev. Výsledky boli nasledovné:

1. miesto      ZŠ Sekule  "A"
2. miesto      ZŠ Borský Sv. Jur
3. miesto      ZŠ Šaštín - Stráže
4. miesto      ZŠ Čáry
5. miesto      ZŠ Borský Mikuláš
6. miesto      ZŠ Sekule "B"

Najlepší strelec:      Palkovič Gabriel           ZŠ Borský Sv. Jur
Najlepší brankár:      Drgonec Norbert           ZŠ Sekule
Najlepší hráč:           Valdhauser Norbert       ZŠ Šaštín-Stráže

Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým zúčastneným, ďakuje za pomoc pri organizácii členom TJ Moravský Svätý Ján a FC Sekule. Ďalej ďakuje sponzorom - OÚ Sekule, OÚ Moravský Svätý Ján, Združeniu rodičov, pánom Vladimírovi Folbovi, Vladimírovi Jurigovi, Robertovi Benkovičovi a Jozefovi Húškovi.

 

 


Dňa 2.10. 2009 pripravili vyučujúce pre žiakov 1. ročníka cvičenie v prírode. Trasa cvičenia viedla cez obec Moravský Svätý Ján, kde sme sa zamerali na dopravnú výchovu detí – sledovanie dopravných značiek a správanie sa na komunikácii. Cieľom našej trasy bola poľovnícka chata v Moravskom Svätom Jáne. Tu si deti zasúťažili a zašportovali. Poľovník pán Švec im porozprával o zvieratách a ukázal im aj zaujímavé poľovné trofeje. Najviac sa však deti tešili na opekanie. Za pomoc pri organizovaní tejto akcie ďakujeme aj rodičom - pani Belanskej a pánovi Belanskému.
V posledný septembrový deň sa uskutočnila Slávnosná imatrikulácia žiakov 1.ročníka. Prváci sa snažili  plnením úloh rozveseliť "smutnú princeznú". Pri plnení úloh im sprievodcov robili naši deviataci. Po splnení každej úlohy dostali do svojej kartičky jedno písmenko. Keď prešli všetkými náročnými úlohami, navštívili "kráľa Ceruzu II.", ktorému oznámili, že všetky úlohy splnili.  Poslednou úlohou, ktorú deti plnili, bolo zarecitovať a zaspievať "smutnej princeznej". Po jej splnení bola princezná " Abecedka" už veselá a mohla nasledovať "slávnostná pasovačka prvákov za " žiakov školského kráľovstva".


 2.septembra sa opäť otvorili brány našej školy. Oddýchnutí a naplnení dojmami z prázdnin, žiaci zasadli na najbližších 10 mesiacov do svojich lavíc. Opäť sme  medzi nami privítali tých najmenších - prváčikov. I keď ich bude menej ako v minulosti, povinnosti v škole im neodbudli.  Želáme im veľa úspechov a radostných chvíľ pri získavaní a objavovaní nových poznatkov!

Kontakt

 • Základná škola Sekule
  Sekule 119, 908 80
 • 034/7770080 - riaditeľ školy
  034/7782069 - zástupkyňa riaditeľa školy
  034/7770232, 0911 423 456 - kancelária ekonomických pracovníčok
  034/7770079 - vedúca školskej jedálne
  0918 957 293 - vedúca školského klubu

Fotogaléria