Novinky

 • Výlet do Ždánic

  Zaujímavá sobota na Morave...

       ,, Prax je najlepšia učiteľka “

          (Marcus Tullius Cicero)

    Základná škola Sekule bola pozvaná 5. septembra 2015 do českého mestečka Ždánice   pri príležitosti  realizovania už 12. Ždánického histopedála  priamo riaditeľom Ždánickej základnej školy . Toto pozvanie prijala a deti spolu s rodičmi a učiteľmi sa na krásnej ,,dobovej“ akcií zúčastnili s nadšením.

 • 30. výročie školy

  Dňa 27. júna 2014 sa uskutočnili v priestoroch Základnej školy Sekule a v kultúrnom dome Sekule podujatia pri príležitosti 30. výročia otvorenia budovy školy. Osláv sa zúčastnili okrem zamestnancov školy aj pozvaní hostia a bývalí zamestnanci školy.

       Viď. fotogaléria

  Skola_ucitelia.pptx

  30.vyrocie_skoly.wmv

Kontakt

 • Základná škola Sekule
  Sekule 119, 908 80
 • 034/7770080 - riaditeľ školy
  034/7782069 - zástupkyňa riaditeľa školy
  034/7770232, 0911 423 456 - kancelária ekonomických pracovníčok
  034/7770079 - vedúca školskej jedálne
  0918 957 293 - vedúca školského klubu

Fotogaléria