Novinky

 • Vážení rodičia!

       Riaditeľstvo Základnej školy Sekule a pedagogickí zamestnanci školy Vám oznamujú, že aj napriek zatiaľ nesplneným požiadavkám štrajkujúcich učiteľov sa prevádzka školy obnovuje od pondelka, 8. februára 2016, vo všetkých ročníkoch.

 • Oznamujeme všetkým rodičom a verejnosti, že dňa 25. januára 2016 (pondelok) vstupujú učitelia našej základnej školy do neobmedzeného štrajku na podporu Iniciatívy slovenských učiteľov a Výzvy Slovenskej komory učiteľov vláde SR. Z tohto dôvodu bude škola zatvorená až do odvolania. V prevádzke nebude ani ŠKD a ani školská jedáleň. Všetci stravníci budú automaticky odhlásení zo stravy. Informácie o ukončení štrajku a obnove vyučovania budú oznámené v miestnych rozhlasoch a na webovej stránke našej školy.

 •      V tomto šk. roku sa naša škola zapojila do projektu spoločnosti INSA "Zbieram baterky“. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie verejnosti a najmä detí o potrebe zberu akumulátorov a prenosných batérií. V škole je vytvorené zberné miesto vybavené recykloboxom. Každý žiak má možnosť zapojiť sa do projektu a získať pre seba odmenu. Stačí sa zaregistrovať na stránke www.zbierambaterky.sk  a nazbierané baterky priniesť do školy. Za každý kg batérií dostane kupón, ktorý má hodnotu 100 bodov. Kód z kupónu zapíše na internete a zbiera ďalej. Body sa dajú získať aj hrami uverejňovanými na stránke. Ak má žiak dostatok bodov,  môže ich vymeniť v e-schope za cenu,  ktorú si vybral. Všetky batérie by mali končiť v recykloboxoch.

 • Zaujímavá sobota na Morave...

       ,, Prax je najlepšia učiteľka “

          (Marcus Tullius Cicero)

    Základná škola Sekule bola pozvaná 5. septembra 2015 do českého mestečka Ždánice   pri príležitosti  realizovania už 12. Ždánického histopedála  priamo riaditeľom Ždánickej základnej školy . Toto pozvanie prijala a deti spolu s rodičmi a učiteľmi sa na krásnej ,,dobovej“ akcií zúčastnili s nadšením.

 • Dňa 27. júna 2014 sa uskutočnili v priestoroch Základnej školy Sekule a v kultúrnom dome Sekule podujatia pri príležitosti 30. výročia otvorenia budovy školy. Osláv sa zúčastnili okrem zamestnancov školy aj pozvaní hostia a bývalí zamestnanci školy.

       Viď. fotogaléria

  Skola_ucitelia.pptx

  30.vyrocie_skoly.wmv

Kontakt

 • Základná škola Sekule
  Sekule 119, 908 80
 • 034/7770080 - riaditeľ školy
  034/7782069 - zástupkyňa riaditeľa školy
  034/7770232, 0911 423 456 - kancelária ekonomických pracovníčok
  034/7770079 - vedúca školskej jedálne
  0918 957 293 - vedúca školského klubu

Fotogaléria