Novinky

  • Zber papiera

    „Riaditeľstvo Základnej školy Sekule organizuje dňa 09.09.2014, t. j. v utorok, zber papiera.

      V objekte školy bude pristavený kontajner na zber papiera. Žiaci II. stupňa základnej školy

      pod vedením triednych učiteľov budú v čase od 8,00 do 10,30 hodiny zvážať papier z oboch

      obcí priamo do školy.

  • 30. výročie školy

    Dňa 27. júna 2014 sa uskutočnili v priestoroch Základnej školy Sekule a v kultúrnom dome Sekule podujatia pri príležitosti 30. výročia otvorenia budovy školy. Osláv sa zúčastnili okrem zamestnancov školy aj pozvaní hostia a bývalí zamestnanci školy.

         Viď. fotogaléria

    Skola_ucitelia.pptx

    30.vyrocie_skoly.wmv

Kontakt

  • Základná škola Sekule
    Sekule 119, 908 80
  • 034/7770080 - riaditeľ školy
    034/7782069 - zástupkyňa riaditeľa školy
    034/7770232, 0911 423 456 - kancelária ekonomických pracovníčok
    034/7770079 - vedúca školskej jedálne
    0918 957 293 - vedúca školského klubu

Fotogaléria